Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

   Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan

Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivmeölçer tabanlı eğim ölçer, lineer ivmeyi, titreşimi ve oryantasyon açılarını ölçmek için oldukça gelişmiş ve yaygın kullanım alanına sahip bir teknolojidir. MEMS tabanlı eğimölçerler; dijital özellikleri, küçük boyutları, düşük ağırlıkları, uygun maliyetleri, yüksek doğrulukları ve düşük güç tüketimleri ile Endüstri 4.0'ın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Bu çalışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılmak üzere geliştirilen MEMS teknolojisine dayalı ivmeölçerli bir eğimölçerin kalibrasyonunun yapılması, kalibrasyon işlemi sonrası önerilen tekniğin uygulanabilirliğini ve performansını değerlendirmek için doğrulama deneylerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ivmelerden hesaplanan açısal değerler, jeodezik ölçmelerden elde edilen referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Kalibrasyon için eğriye uydurma (curve fitting) yöntemi kullanılmıştır. Kalibrasyon sonucunda gerçek açıyla ölçülen açı arasındaki en küçük fark 0.012o , en yüksek fark ise 0.356o bulunmuştur. Eğim ölçerin ölçüm hatasını değerlendirmek için Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki ölçüsü dikkate alınarak doğruluk analizi yapılmış ve KOH 0.163o olarak bulunmuştur. Sonuçlar, eğimölçerin yüksek hassasiyette ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Çalışma MEMS tabanlı eğim ölçerlerin kalibrasyonu ve doğrulama deneyleri üzerine çalışan araştırmacılara ulaşmayı hedeflemekte, sağlık hizmetlerinin önemli bir unsuru olan tıbbi cihazların temininde dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi açısından referans oluşturabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada açıklanan yaklaşım, fizik tedavi ve teşhis işlemlerinin yanı sıra pratik mühendislikte yüksek doğruluk elde etmek için çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Dosyalar (1.2 MB)
Dosya adı Boyutu
kalibrasyon_bildiri.pdf
md5:9c108e0ea3a52c9befce44f1fadb43af
1.2 MB İndir
60
49
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 4949
Veri hacmi 60.8 MB60.8 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 4242

Alıntı yap