Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252217</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Uslu, Ahmet</creatorName>
   <givenName>Ahmet</givenName>
   <familyName>Uslu</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8745-423X</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Gül, Eren</creatorName>
   <givenName>Eren</givenName>
   <familyName>Gül</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7574-8406</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Çelik, Ahmet</creatorName>
   <givenName>Ahmet</givenName>
   <familyName>Çelik</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6288-3182</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kaptan, Deniz</creatorName>
   <givenName>Deniz</givenName>
   <familyName>Kaptan</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6055-5038</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Çokçetin, Bahadır</creatorName>
   <givenName>Bahadır</givenName>
   <familyName>Çokçetin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9652-9050</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Üzer, Okan</creatorName>
   <givenName>Okan</givenName>
   <familyName>Üzer</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2375-9207</nameIdentifier>
   <affiliation>Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu Ve Doğrulanması</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Eğim Ölçümü</subject>
  <subject>Ölçüm Sistemi Tasarımı</subject>
  <subject>Kalibrasyon</subject>
  <subject>Doğrulama</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-10-18</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252217</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252216</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivme&amp;ouml;l&amp;ccedil;er tabanlı eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;er, lineer ivmeyi, titreşimi ve oryantasyon a&amp;ccedil;ılarını &amp;ouml;l&amp;ccedil;mek i&amp;ccedil;in olduk&amp;ccedil;a gelişmiş ve yaygın kullanım alanına sahip bir teknolojidir. MEMS tabanlı eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erler; dijital &amp;ouml;zellikleri, k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k boyutları, d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k ağırlıkları, uygun maliyetleri, y&amp;uuml;ksek doğrulukları ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k g&amp;uuml;&amp;ccedil; t&amp;uuml;ketimleri ile End&amp;uuml;stri 4.0&amp;#39;ın vazge&amp;ccedil;ilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Bu &amp;ccedil;alışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılmak &amp;uuml;zere geliştirilen MEMS teknolojisine dayalı ivme&amp;ouml;l&amp;ccedil;erli bir eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erin kalibrasyonunun yapılması, kalibrasyon işlemi sonrası &amp;ouml;nerilen tekniğin uygulanabilirliğini ve performansını değerlendirmek i&amp;ccedil;in doğrulama deneylerinin yapılması ama&amp;ccedil;lanmıştır. Bu ama&amp;ccedil;la ivmelerden hesaplanan a&amp;ccedil;ısal değerler, jeodezik &amp;ouml;l&amp;ccedil;melerden elde edilen referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Kalibrasyon i&amp;ccedil;in eğriye uydurma (curve fitting) y&amp;ouml;ntemi kullanılmıştır. Kalibrasyon sonucunda ger&amp;ccedil;ek a&amp;ccedil;ıyla &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;len a&amp;ccedil;ı arasındaki en k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k fark 0.012o , en y&amp;uuml;ksek fark ise 0.356o bulunmuştur. Eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;erin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;m hatasını değerlendirmek i&amp;ccedil;in Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;s&amp;uuml; dikkate alınarak doğruluk analizi yapılmış ve KOH 0.163o olarak bulunmuştur. Sonu&amp;ccedil;lar, eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erin y&amp;uuml;ksek hassasiyette ve uygulanabilir olduğunu g&amp;ouml;stermektedir. &amp;Ccedil;alışma MEMS tabanlı eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;erlerin kalibrasyonu ve doğrulama deneyleri &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;alışan araştırmacılara ulaşmayı hedeflemekte, sağlık hizmetlerinin &amp;ouml;nemli bir unsuru olan tıbbi cihazların temininde dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli &amp;uuml;retimin desteklenmesi a&amp;ccedil;ısından referans oluşturabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada a&amp;ccedil;ıklanan yaklaşım, fizik tedavi ve teşhis işlemlerinin yanı sıra pratik m&amp;uuml;hendislikte y&amp;uuml;ksek doğruluk elde etmek i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli alanlarda kullanılabilir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>121E424</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
60
49
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6060
İndirme 4949
Veri hacmi 60.8 MB60.8 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 4242

Alıntı yap