Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivme&amp;ouml;l&amp;ccedil;er tabanlı eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;er, lineer ivmeyi, titreşimi ve oryantasyon a&amp;ccedil;ılarını &amp;ouml;l&amp;ccedil;mek i&amp;ccedil;in olduk&amp;ccedil;a gelişmiş ve yaygın kullanım alanına sahip bir teknolojidir. MEMS tabanlı eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erler; dijital &amp;ouml;zellikleri, k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k boyutları, d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k ağırlıkları, uygun maliyetleri, y&amp;uuml;ksek doğrulukları ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k g&amp;uuml;&amp;ccedil; t&amp;uuml;ketimleri ile End&amp;uuml;stri 4.0&amp;#39;ın vazge&amp;ccedil;ilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Bu &amp;ccedil;alışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılmak &amp;uuml;zere geliştirilen MEMS teknolojisine dayalı ivme&amp;ouml;l&amp;ccedil;erli bir eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erin kalibrasyonunun yapılması, kalibrasyon işlemi sonrası &amp;ouml;nerilen tekniğin uygulanabilirliğini ve performansını değerlendirmek i&amp;ccedil;in doğrulama deneylerinin yapılması ama&amp;ccedil;lanmıştır. Bu ama&amp;ccedil;la ivmelerden hesaplanan a&amp;ccedil;ısal değerler, jeodezik &amp;ouml;l&amp;ccedil;melerden elde edilen referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Kalibrasyon i&amp;ccedil;in eğriye uydurma (curve fitting) y&amp;ouml;ntemi kullanılmıştır. Kalibrasyon sonucunda ger&amp;ccedil;ek a&amp;ccedil;ıyla &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;len a&amp;ccedil;ı arasındaki en k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k fark 0.012o , en y&amp;uuml;ksek fark ise 0.356o bulunmuştur. Eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;erin &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;m hatasını değerlendirmek i&amp;ccedil;in Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;s&amp;uuml; dikkate alınarak doğruluk analizi yapılmış ve KOH 0.163o olarak bulunmuştur. Sonu&amp;ccedil;lar, eğim&amp;ouml;l&amp;ccedil;erin y&amp;uuml;ksek hassasiyette ve uygulanabilir olduğunu g&amp;ouml;stermektedir. &amp;Ccedil;alışma MEMS tabanlı eğim &amp;ouml;l&amp;ccedil;erlerin kalibrasyonu ve doğrulama deneyleri &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;alışan araştırmacılara ulaşmayı hedeflemekte, sağlık hizmetlerinin &amp;ouml;nemli bir unsuru olan tıbbi cihazların temininde dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli &amp;uuml;retimin desteklenmesi a&amp;ccedil;ısından referans oluşturabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada a&amp;ccedil;ıklanan yaklaşım, fizik tedavi ve teşhis işlemlerinin yanı sıra pratik m&amp;uuml;hendislikte y&amp;uuml;ksek doğruluk elde etmek i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli alanlarda kullanılabilir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Eğim Ölçümü</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ölçüm Sistemi Tasarımı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kalibrasyon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Doğrulama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7574-8406</subfield>
  <subfield code="a">Gül, Eren</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6288-3182</subfield>
  <subfield code="a">Çelik, Ahmet</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6055-5038</subfield>
  <subfield code="a">Kaptan, Deniz</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9652-9050</subfield>
  <subfield code="a">Çokçetin, Bahadır</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2375-9207</subfield>
  <subfield code="a">Üzer, Okan</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8745-423X</subfield>
  <subfield code="a">Uslu, Ahmet</subfield>
  <subfield code="u">Kütahya Dumlupınar Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252217</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252216</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230116080918.0</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252217</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-10-18</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252217</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252217/files/kalibrasyon_bildiri.pdf</subfield>
  <subfield code="s">1240512</subfield>
  <subfield code="z">md5:9c108e0ea3a52c9befce44f1fadb43af</subfield>
 </datafield>
</record>
64
63
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 6363
Veri hacmi 78.2 MB78.2 MB
Tekil görüntülenme 6060
Tekil indirme 5252

Alıntı yap