Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Uslu, Ahmet</dc:creator>
 <dc:creator>Gül, Eren</dc:creator>
 <dc:creator>Çelik, Ahmet</dc:creator>
 <dc:creator>Kaptan, Deniz</dc:creator>
 <dc:creator>Çokçetin, Bahadır</dc:creator>
 <dc:creator>Üzer, Okan</dc:creator>
 <dc:date>2022-10-18</dc:date>
 <dc:description>Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivmeölçer tabanlı eğim ölçer, lineer ivmeyi, titreşimi ve oryantasyon açılarını ölçmek için oldukça gelişmiş ve yaygın kullanım alanına sahip bir teknolojidir. MEMS tabanlı eğimölçerler; dijital özellikleri, küçük boyutları, düşük ağırlıkları, uygun maliyetleri, yüksek doğrulukları ve düşük güç tüketimleri ile Endüstri 4.0'ın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Bu çalışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kullanılmak üzere geliştirilen MEMS teknolojisine dayalı ivmeölçerli bir eğimölçerin kalibrasyonunun yapılması, kalibrasyon işlemi sonrası önerilen tekniğin uygulanabilirliğini ve performansını değerlendirmek için doğrulama deneylerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ivmelerden hesaplanan açısal değerler, jeodezik ölçmelerden elde edilen referans değerlerle karşılaştırılmıştır. Kalibrasyon için eğriye uydurma (curve fitting) yöntemi kullanılmıştır. Kalibrasyon sonucunda gerçek açıyla ölçülen açı arasındaki en küçük fark 0.012o , en yüksek fark ise 0.356o bulunmuştur. Eğim ölçerin ölçüm hatasını değerlendirmek için Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki ölçüsü dikkate alınarak doğruluk analizi yapılmış ve KOH 0.163o olarak bulunmuştur. Sonuçlar, eğimölçerin yüksek hassasiyette ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Çalışma MEMS tabanlı eğim ölçerlerin kalibrasyonu ve doğrulama deneyleri üzerine çalışan araştırmacılara ulaşmayı hedeflemekte, sağlık hizmetlerinin önemli bir unsuru olan tıbbi cihazların temininde dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi açısından referans oluşturabilecek bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada açıklanan yaklaşım, fizik tedavi ve teşhis işlemlerinin yanı sıra pratik mühendislikte yüksek doğruluk elde etmek için çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252217</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252217</dc:identifier>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Eğim Ölçümü</dc:subject>
 <dc:subject>Ölçüm Sistemi Tasarımı</dc:subject>
 <dc:subject>Kalibrasyon</dc:subject>
 <dc:subject>Doğrulama</dc:subject>
 <dc:title>Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
64
63
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 6363
Veri hacmi 78.2 MB78.2 MB
Tekil görüntülenme 6060
Tekil indirme 5252

Alıntı yap