Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263244</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.mulkiyeircongress.org</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263243</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20231027181647.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Uyuşmazlıkların barış&amp;ccedil;ıl yollarla &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;nde en etkin y&amp;ouml;ntemlerden biri olan arabuluculuğun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklanılarak m&amp;uuml;stakil bir eylem olarak ele alınması, s&amp;uuml;recin i&amp;ccedil;erisinde şekillendiği bağlamdan kopmasına yol a&amp;ccedil;tığından tam olarak anlaşılamamasına sebep olmaktadır. Yaygın eğilimin aksine, bir devlet tarafından ger&amp;ccedil;ekleştirildiğinde arabuluculuk, bu devletin siyasi &amp;ouml;ncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve dış politikanın kendisi ya da bir par&amp;ccedil;ası haline gelir. Diğer bir ifadeyle arabuluculuk, dış politikanın farklı ara&amp;ccedil;larla devamıdır. Devletlerin, diğer pek &amp;ccedil;ok konuda olduğu gibi bu y&amp;ouml;ndeki dış politika tercihleri, uluslararası sisteme ilişkin algıları, i&amp;ccedil; politika kaygıları, uluslararası alandaki ama&amp;ccedil; ve &amp;ouml;ncelikleri gibi &amp;ccedil;eşitli fakt&amp;ouml;rlerden etkilenerek şekillenir. Bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun sağlıklı bir analizi yalnızca bu &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eveden yaklaşıldığında m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Bu &amp;ccedil;alışma, bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun T&amp;uuml;rk Dış Politikasında (TDP) uygulama odaklı d&amp;uuml;zlemden, normatif ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nsel d&amp;uuml;zleme yerleştirilmesini ve g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zdeki konumunu incelemektedir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263244</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:fb97a7370ee05f5977b967acdaadc533</subfield>
  <subfield code="s">724658</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263244/files/VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi (2023)_DONDURAN Bildiri.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263244</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">12-13 Ekim 2023</subfield>
  <subfield code="n">XX</subfield>
  <subfield code="a">VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi</subfield>
  <subfield code="c">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-10-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Arabuluculuk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çatışma çözümü</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Diplomatik aktivizm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türk dış politikası</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2737-1410</subfield>
  <subfield code="a">Donduran, Can</subfield>
 </datafield>
</record>
230
168
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 230230
İndirme 168168
Veri hacmi 121.7 MB121.7 MB
Tekil görüntülenme 191191
Tekil indirme 158158

Alıntı yap