Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.263244</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Donduran, Can</creatorName>
   <givenName>Can</givenName>
   <familyName>Donduran</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2737-1410</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Türk Di̇plomasi̇si̇nde Yükselen Akti̇vi̇zm Ve Arabuluculuk: Uygulama Odakli Yaklaşimdan Düşünsel Boyuta Geçi̇ş</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Arabuluculuk</subject>
  <subject>Çatışma çözümü</subject>
  <subject>Diplomatik aktivizm</subject>
  <subject>Türk dış politikası</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-10-27</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263244</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.263243</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Uyuşmazlıkların barış&amp;ccedil;ıl yollarla &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;nde en etkin y&amp;ouml;ntemlerden biri olan arabuluculuğun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklanılarak m&amp;uuml;stakil bir eylem olarak ele alınması, s&amp;uuml;recin i&amp;ccedil;erisinde şekillendiği bağlamdan kopmasına yol a&amp;ccedil;tığından tam olarak anlaşılamamasına sebep olmaktadır. Yaygın eğilimin aksine, bir devlet tarafından ger&amp;ccedil;ekleştirildiğinde arabuluculuk, bu devletin siyasi &amp;ouml;ncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve dış politikanın kendisi ya da bir par&amp;ccedil;ası haline gelir. Diğer bir ifadeyle arabuluculuk, dış politikanın farklı ara&amp;ccedil;larla devamıdır. Devletlerin, diğer pek &amp;ccedil;ok konuda olduğu gibi bu y&amp;ouml;ndeki dış politika tercihleri, uluslararası sisteme ilişkin algıları, i&amp;ccedil; politika kaygıları, uluslararası alandaki ama&amp;ccedil; ve &amp;ouml;ncelikleri gibi &amp;ccedil;eşitli fakt&amp;ouml;rlerden etkilenerek şekillenir. Bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun sağlıklı bir analizi yalnızca bu &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eveden yaklaşıldığında m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Bu &amp;ccedil;alışma, bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun T&amp;uuml;rk Dış Politikasında (TDP) uygulama odaklı d&amp;uuml;zlemden, normatif ve d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nsel d&amp;uuml;zleme yerleştirilmesini ve g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zdeki konumunu incelemektedir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
237
173
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 237237
İndirme 173173
Veri hacmi 125.4 MB125.4 MB
Tekil görüntülenme 198198
Tekil indirme 163163

Alıntı yap