Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Donduran, Can</dc:creator>
 <dc:date>2023-10-27</dc:date>
 <dc:description>Uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünde en etkin yöntemlerden biri olan arabuluculuğun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklanılarak müstakil bir eylem olarak ele alınması, sürecin içerisinde şekillendiği bağlamdan kopmasına yol açtığından tam olarak anlaşılamamasına sebep olmaktadır. Yaygın eğilimin aksine, bir devlet tarafından gerçekleştirildiğinde arabuluculuk, bu devletin siyasi öncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve dış politikanın kendisi ya da bir parçası haline gelir. Diğer bir ifadeyle arabuluculuk, dış politikanın farklı araçlarla devamıdır. Devletlerin, diğer pek çok konuda olduğu gibi bu yöndeki dış politika tercihleri, uluslararası sisteme ilişkin algıları, iç politika kaygıları, uluslararası alandaki amaç ve öncelikleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek şekillenir. Bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun sağlıklı bir analizi yalnızca bu çerçeveden yaklaşıldığında mümkündür. Bu çalışma, bir dış politika aracı olarak arabuluculuğun Türk Dış Politikasında (TDP) uygulama odaklı düzlemden, normatif ve düşünsel düzleme yerleştirilmesini ve günümüzdeki konumunu incelemektedir. </dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263244</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263244</dc:identifier>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</dc:rights>
 <dc:subject>Arabuluculuk</dc:subject>
 <dc:subject>Çatışma çözümü</dc:subject>
 <dc:subject>Diplomatik aktivizm</dc:subject>
 <dc:subject>Türk dış politikası</dc:subject>
 <dc:title>TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
237
173
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 237237
İndirme 173173
Veri hacmi 125.4 MB125.4 MB
Tekil görüntülenme 198198
Tekil indirme 163163

Alıntı yap