Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252043</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">ŞEN Yusuf</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-0595-4618</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252042</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="p">4</subfield>
  <subfield code="g">USUBADES</subfield>
  <subfield code="c">Çanakkale</subfield>
  <subfield code="d">20-22 Kasım 2022</subfield>
  <subfield code="a">Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252043/files/Bildiri Kitabında Basılmış Metin_121Y077.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:2705f019838f2be0869ff1c5d25ed3bf</subfield>
  <subfield code="s">421127</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Yusuf ŞEN'in, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında FDK-2020-3411 no'lu doktora tez projesi ile 121Y077 no'lu TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında üretilmiştir</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221109154144.0</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hayalet avcılık, kontrollü hayalet avcılık, suda bekleme süresi, fanyalı uzatma ağı, stokların korunması</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252043</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma da kaybolan av ara&amp;ccedil;larının ger&amp;ccedil;ekleştirmiş olduğu hayalet avcılık etkisiyle benzer etkiler g&amp;ouml;steren, ticari balık&amp;ccedil;ıların av verimini arttırmak amacıyla ağlarını uzun s&amp;uuml;re suda bekletmesi y&amp;ouml;nteminden kaynaklı kontroll&amp;uuml; hayalet avcılık etkisine dikkat &amp;ccedil;ekmek ama&amp;ccedil;lanmıştır. Fanyalı uzatma ağlarından marya ağlarının, balık&amp;ccedil;ıların kontrol&amp;uuml;nde av verimini arttırmak i&amp;ccedil;in suda uzun s&amp;uuml;re bekletilerek kullanılması y&amp;ouml;ntemi, balık&amp;ccedil;ılık ve ekosistemler i&amp;ccedil;in istenmeyen bir durum olan kontroll&amp;uuml; olarak hayalet avcılık etkisi yaratmaktadır. Ağların suda ortalama 5 g&amp;uuml;n bekletilmesi esnasında ilk g&amp;uuml;nlerde ağlara yakalanan t&amp;uuml;rler bazı biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve ağlara yakalanan balıklar ile beslenen predat&amp;ouml;r t&amp;uuml;rlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), ıstakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve b&amp;ouml;cek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi t&amp;uuml;rler ağa &amp;ccedil;ekilmektedir. Bu durum da ağların sudan kaldırılmasına kadar ge&amp;ccedil;en s&amp;uuml;rede tekrar tekrar ger&amp;ccedil;ekleşerek, bir&amp;ccedil;ok canlının &amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne ve bozulmasına sebep olduğu i&amp;ccedil;in denizel ortamlarda bir sorun olarak karşımıza &amp;ccedil;ıkmaktadır. İlave olarak, ekonomik değeri ne olursa olsun, k&amp;ouml;pek balıkları ve vatozlar gibi kıkırdaklı balıklar ile omurgalı ve omurgasız t&amp;uuml;rlerden bir&amp;ccedil;ok canlı ağların suda kalma s&amp;uuml;relerinden olumsuz y&amp;ouml;nde etkilenmektedir.&lt;br&gt;
Sonu&amp;ccedil; olarak; bu &amp;ccedil;alışma ile ağların suda uzun s&amp;uuml;re bekletilme s&amp;uuml;resinin etkileri ve etkilerin azaltılması i&amp;ccedil;in, yaptığımız &amp;ccedil;alışmalar ile balık&amp;ccedil;ılıkta kontroll&amp;uuml; hayalet avcılığa dikkat &amp;ccedil;ekmek ama&amp;ccedil;lanmıştır. Ticari balık&amp;ccedil;ıların ekonomik kazan&amp;ccedil;ları ve av verimleri de g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bulundurularak, fanyalı uzatma ağlarının suda uzun s&amp;uuml;re bekletilmesinin sebep olabileceği olumsuz ekolojik etkilerin &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;erek stokların korunmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">ÖZEKİNCİ Uğur</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2207-0168</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252043</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">http://usubades.org/</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
</record>
96
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9696
İndirme 7070
Veri hacmi 29.5 MB29.5 MB
Tekil görüntülenme 8383
Tekil indirme 6565

Alıntı yap