Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


BibTeX

@proceedings{sen_yusuf_2022_252043,
 title    = {{Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla 
          Etkileşimi}},
 year     = 2022,
 publisher  = {Aperta},
 month    = dec,
 note     = {{Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
          Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Yusuf
          ŞEN'in, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında
          FDK-2020-3411 no'lu doktora tez projesi ile
          121Y077 no'lu TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında
          üretilmiştir}},
}
37
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3737
İndirme 2020
Veri hacmi 8.4 MB8.4 MB
Tekil görüntülenme 2929
Tekil indirme 1818

Alıntı yap