Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>ŞEN Yusuf</dc:creator>
 <dc:creator>ÖZEKİNCİ Uğur</dc:creator>
 <dc:date>2022-12-01</dc:date>
 <dc:description>Bu çalışma da kaybolan av araçlarının gerçekleştirmiş olduğu hayalet avcılık etkisiyle benzer etkiler gösteren, ticari balıkçıların av verimini arttırmak amacıyla ağlarını uzun süre suda bekletmesi yönteminden kaynaklı kontrollü hayalet avcılık etkisine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Fanyalı uzatma ağlarından marya ağlarının, balıkçıların kontrolünde av verimini arttırmak için suda uzun süre bekletilerek kullanılması yöntemi, balıkçılık ve ekosistemler için istenmeyen bir durum olan kontrollü olarak hayalet avcılık etkisi yaratmaktadır. Ağların suda ortalama 5 gün bekletilmesi esnasında ilk günlerde ağlara yakalanan türler bazı biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve ağlara yakalanan balıklar ile beslenen predatör türlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), ıstakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve böcek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi türler ağa çekilmektedir. Bu durum da ağların sudan kaldırılmasına kadar geçen sürede tekrar tekrar gerçekleşerek, birçok canlının ölümüne ve bozulmasına sebep olduğu için denizel ortamlarda bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlave olarak, ekonomik değeri ne olursa olsun, köpek balıkları ve vatozlar gibi kıkırdaklı balıklar ile omurgalı ve omurgasız türlerden birçok canlı ağların suda kalma sürelerinden olumsuz yönde etkilenmektedir.
Sonuç olarak; bu çalışma ile ağların suda uzun süre bekletilme süresinin etkileri ve etkilerin azaltılması için, yaptığımız çalışmalar ile balıkçılıkta kontrollü hayalet avcılığa dikkat çekmek amaçlanmıştır. Ticari balıkçıların ekonomik kazançları ve av verimleri de göz önünde bulundurularak, fanyalı uzatma ağlarının suda uzun süre bekletilmesinin sebep olabileceği olumsuz ekolojik etkilerin önüne geçerek stokların korunmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252043</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252043</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</dc:rights>
 <dc:subject>Hayalet avcılık, kontrollü hayalet avcılık, suda bekleme süresi, fanyalı uzatma ağı, stokların korunması</dc:subject>
 <dc:title>Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
96
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9696
İndirme 7070
Veri hacmi 29.5 MB29.5 MB
Tekil görüntülenme 8383
Tekil indirme 6565

Alıntı yap