Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252043</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>ŞEN Yusuf</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0595-4618</nameIdentifier>
   <affiliation>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>ÖZEKİNCİ Uğur</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2207-0168</nameIdentifier>
   <affiliation>Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Hayalet avcılık, kontrollü hayalet avcılık, suda bekleme süresi, fanyalı uzatma ağı, stokların korunması</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-12-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252043</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252042</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma da kaybolan av ara&amp;ccedil;larının ger&amp;ccedil;ekleştirmiş olduğu hayalet avcılık etkisiyle benzer etkiler g&amp;ouml;steren, ticari balık&amp;ccedil;ıların av verimini arttırmak amacıyla ağlarını uzun s&amp;uuml;re suda bekletmesi y&amp;ouml;nteminden kaynaklı kontroll&amp;uuml; hayalet avcılık etkisine dikkat &amp;ccedil;ekmek ama&amp;ccedil;lanmıştır. Fanyalı uzatma ağlarından marya ağlarının, balık&amp;ccedil;ıların kontrol&amp;uuml;nde av verimini arttırmak i&amp;ccedil;in suda uzun s&amp;uuml;re bekletilerek kullanılması y&amp;ouml;ntemi, balık&amp;ccedil;ılık ve ekosistemler i&amp;ccedil;in istenmeyen bir durum olan kontroll&amp;uuml; olarak hayalet avcılık etkisi yaratmaktadır. Ağların suda ortalama 5 g&amp;uuml;n bekletilmesi esnasında ilk g&amp;uuml;nlerde ağlara yakalanan t&amp;uuml;rler bazı biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve ağlara yakalanan balıklar ile beslenen predat&amp;ouml;r t&amp;uuml;rlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), ıstakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve b&amp;ouml;cek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi t&amp;uuml;rler ağa &amp;ccedil;ekilmektedir. Bu durum da ağların sudan kaldırılmasına kadar ge&amp;ccedil;en s&amp;uuml;rede tekrar tekrar ger&amp;ccedil;ekleşerek, bir&amp;ccedil;ok canlının &amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne ve bozulmasına sebep olduğu i&amp;ccedil;in denizel ortamlarda bir sorun olarak karşımıza &amp;ccedil;ıkmaktadır. İlave olarak, ekonomik değeri ne olursa olsun, k&amp;ouml;pek balıkları ve vatozlar gibi kıkırdaklı balıklar ile omurgalı ve omurgasız t&amp;uuml;rlerden bir&amp;ccedil;ok canlı ağların suda kalma s&amp;uuml;relerinden olumsuz y&amp;ouml;nde etkilenmektedir.&lt;br&gt;
Sonu&amp;ccedil; olarak; bu &amp;ccedil;alışma ile ağların suda uzun s&amp;uuml;re bekletilme s&amp;uuml;resinin etkileri ve etkilerin azaltılması i&amp;ccedil;in, yaptığımız &amp;ccedil;alışmalar ile balık&amp;ccedil;ılıkta kontroll&amp;uuml; hayalet avcılığa dikkat &amp;ccedil;ekmek ama&amp;ccedil;lanmıştır. Ticari balık&amp;ccedil;ıların ekonomik kazan&amp;ccedil;ları ve av verimleri de g&amp;ouml;z &amp;ouml;n&amp;uuml;nde bulundurularak, fanyalı uzatma ağlarının suda uzun s&amp;uuml;re bekletilmesinin sebep olabileceği olumsuz ekolojik etkilerin &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;erek stokların korunmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Yusuf ŞEN'in, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında FDK-2020-3411 no'lu doktora tez projesi ile 121Y077 no'lu TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında üretilmiştir</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>121Y077</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
37
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3737
İndirme 2020
Veri hacmi 8.4 MB8.4 MB
Tekil görüntülenme 2929
Tekil indirme 1818

Alıntı yap