Konferans bildirisi Açık Erişim

Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi

MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">273723</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.273722</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240702203725.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Nanoteknoloji, geniş bir alanda uygulanabilirliği nedeniyle s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir kalkınma &amp;ccedil;abalarında devrim yaratmakta ve 21. y&amp;uuml;zyılda ekonomik kalkınma i&amp;ccedil;in kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu durum nano &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kavramları kavramsallaştırmak i&amp;ccedil;in nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) eğitimini &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkarmıştır. NBT, g&amp;uuml;ncel konuların &amp;ouml;ğretilmesi hususunda &amp;ouml;nemli fikirler sunmakta ve bu fikirlerin de erken aşamalarda desteklenmesi gerektiğinin altını &amp;ccedil;izmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut &amp;ccedil;alışma ilkokulda NBT eğitimine odaklanmıştır. &amp;Ccedil;alışmada 63 ilkokul &amp;ouml;ğrencisine 10 hafta boyunca NBT etkinlikleri i&amp;ccedil;eren toplam 20 etkinlik uygulanmıştır. &amp;Ouml;ğrencilere sunulan NBT eğitiminin; NBT anlayışına, bilimsel akıl y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme becerilerine ve bilimsel kimlik gelişimine etkisini belirlemek amacıyla veri toplama ara&amp;ccedil;ları hazırlanmıştır. &amp;Ccedil;alışmada t&amp;uuml;m veri toplama ara&amp;ccedil;ları &amp;ouml;n test ve son test olarak kullanılmışlardır. &amp;Ouml;ğrencilere sunulan NBT eğitimlerinin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan analizlerde, uygulama sonrasında &amp;ouml;ğrencilerin NBT anlayışlarının ve bilim kimliklerinin geliştiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bununla birlikte &amp;ouml;ğrencilerin bilimsel akıl y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme becerilerinin kimi boyutlarında gelişme tespit edilmiştir. Ulaşılan sonu&amp;ccedil;lar ilkokulda NBT eğitiminin etkili olduğunu ve ilkokulda bilimsel becerilerin gelişimini desteklediğini g&amp;ouml;stermiştir. Bu durum nano bilginin &amp;ccedil;ocuklar tarafından anlaşılabildiğini dolayısıyla nano d&amp;uuml;nyanın deneyimlenebileceğini işaret etmektedir. Bulgular, NBT eğitimi hakkında ilkokul d&amp;uuml;zeyinde y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lecek &amp;ccedil;alışmalar i&amp;ccedil;in &amp;ouml;nc&amp;uuml; niteliğinde olup eğitimciler, araştırmacılar, program geliştiriciler ve politika geliştiriciler i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ıkarımlar sunmaktadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:273723</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:06cc61f3584dbaf06436e4f06a016b7a</subfield>
  <subfield code="s">3185981</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/273723/files/Kongre kitapçık.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.273723</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2024-06-05</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Necmettin Erbakan Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN</subfield>
 </datafield>
</record>
47
11
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4747
İndirme 1111
Veri hacmi 35.0 MB35.0 MB
Tekil görüntülenme 4545
Tekil indirme 1111

Alıntı yap