Konferans bildirisi Açık Erişim

Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi

MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.273722", 
 "conceptrecid": "273722", 
 "created": "2024-07-02T20:37:25.844150+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.273723", 
 "files": [
  {
   "bucket": "4f041ad3-9585-4684-8fc0-c036ca944bdf", 
   "checksum": "md5:06cc61f3584dbaf06436e4f06a016b7a", 
   "key": "Kongre kitap\u00e7\u0131k.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/4f041ad3-9585-4684-8fc0-c036ca944bdf/Kongre%20kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf"
   }, 
   "size": 3185981, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 273723, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.273723.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/4f041ad3-9585-4684-8fc0-c036ca944bdf", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.273722.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.273722", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.273723", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273723", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/273723", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273723"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Necmettin Erbakan \u00dcniversitesi", 
    "name": "MEN\u015eURE ALKI\u015e K\u00dc\u00c7\u00dcKAYDIN"
   }
  ], 
  "description": "<p>Nanoteknoloji, geni\u015f bir alanda uygulanabilirli\u011fi nedeniyle s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalk\u0131nma &ccedil;abalar\u0131nda devrim yaratmakta ve 21. y&uuml;zy\u0131lda ekonomik kalk\u0131nma i&ccedil;in kritik bir noktada bulunmaktad\u0131r. Bu durum nano &ouml;l&ccedil;ekli kavramlar\u0131 kavramsalla\u015ft\u0131rmak i&ccedil;in nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) e\u011fitimini &ouml;n plana &ccedil;\u0131karm\u0131\u015ft\u0131r. NBT, g&uuml;ncel konular\u0131n &ouml;\u011fretilmesi hususunda &ouml;nemli fikirler sunmakta ve bu fikirlerin de erken a\u015famalarda desteklenmesi gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 &ccedil;izmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma ilkokulda NBT e\u011fitimine odaklanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada 63 ilkokul &ouml;\u011frencisine 10 hafta boyunca NBT etkinlikleri i&ccedil;eren toplam 20 etkinlik uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;\u011frencilere sunulan NBT e\u011fitiminin; NBT anlay\u0131\u015f\u0131na, bilimsel ak\u0131l y&uuml;r&uuml;tme becerilerine ve bilimsel kimlik geli\u015fimine etkisini belirlemek amac\u0131yla veri toplama ara&ccedil;lar\u0131 haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada t&uuml;m veri toplama ara&ccedil;lar\u0131 &ouml;n test ve son test olarak kullan\u0131lm\u0131\u015flard\u0131r. &Ouml;\u011frencilere sunulan NBT e\u011fitimlerinin etkilili\u011fini belirlemek amac\u0131yla yap\u0131lan analizlerde, uygulama sonras\u0131nda &ouml;\u011frencilerin NBT anlay\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ve bilim kimliklerinin geli\u015fti\u011fi g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Bununla birlikte &ouml;\u011frencilerin bilimsel ak\u0131l y&uuml;r&uuml;tme becerilerinin kimi boyutlar\u0131nda geli\u015fme tespit edilmi\u015ftir. Ula\u015f\u0131lan sonu&ccedil;lar ilkokulda NBT e\u011fitiminin etkili oldu\u011funu ve ilkokulda bilimsel becerilerin geli\u015fimini destekledi\u011fini g&ouml;stermi\u015ftir. Bu durum nano bilginin &ccedil;ocuklar taraf\u0131ndan anla\u015f\u0131labildi\u011fini dolay\u0131s\u0131yla nano d&uuml;nyan\u0131n deneyimlenebilece\u011fini i\u015faret etmektedir. Bulgular, NBT e\u011fitimi hakk\u0131nda ilkokul d&uuml;zeyinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek &ccedil;al\u0131\u015fmalar i&ccedil;in &ouml;nc&uuml; niteli\u011finde olup e\u011fitimciler, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, program geli\u015ftiriciler ve politika geli\u015ftiriciler i&ccedil;in &ccedil;\u0131kar\u0131mlar sunmaktad\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.273723", 
  "has_grant": true, 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2024-06-05", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.273722", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "273723"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "273722"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > E\u011fitim"
  ], 
  "title": "Nanobaybik:\u0130lkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) \u0130\u00e7eriklerinin Nbt Anlay\u0131\u015f\u0131na, Bilimsel Ak\u0131l Y\u00fcr\u00fctme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Geli\u015fimine Etkisi", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "1002", 
    "project_number": "123K683", 
    "workgroup": "SOBAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  2235
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 11.0, 
  "unique_downloads": 11.0, 
  "unique_views": 45.0, 
  "version_downloads": 11.0, 
  "version_unique_downloads": 11.0, 
  "version_unique_views": 45.0, 
  "version_views": 47.0, 
  "version_volume": 35045791.0, 
  "views": 47.0, 
  "volume": 35045791.0
 }, 
 "updated": "2024-07-02T20:37:25.875962+00:00"
}
47
11
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4747
İndirme 1111
Veri hacmi 35.0 MB35.0 MB
Tekil görüntülenme 4545
Tekil indirme 1111

Alıntı yap