Konferans bildirisi Açık Erişim

Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi

   MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

Nanoteknoloji, geniş bir alanda uygulanabilirliği nedeniyle sürdürülebilir kalkınma çabalarında devrim yaratmakta ve 21. yüzyılda ekonomik kalkınma için kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu durum nano ölçekli kavramları kavramsallaştırmak için nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) eğitimini ön plana çıkarmıştır. NBT, güncel konuların öğretilmesi hususunda önemli fikirler sunmakta ve bu fikirlerin de erken aşamalarda desteklenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut çalışma ilkokulda NBT eğitimine odaklanmıştır. Çalışmada 63 ilkokul öğrencisine 10 hafta boyunca NBT etkinlikleri içeren toplam 20 etkinlik uygulanmıştır. Öğrencilere sunulan NBT eğitiminin; NBT anlayışına, bilimsel akıl yürütme becerilerine ve bilimsel kimlik gelişimine etkisini belirlemek amacıyla veri toplama araçları hazırlanmıştır. Çalışmada tüm veri toplama araçları ön test ve son test olarak kullanılmışlardır. Öğrencilere sunulan NBT eğitimlerinin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan analizlerde, uygulama sonrasında öğrencilerin NBT anlayışlarının ve bilim kimliklerinin geliştiği görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin bilimsel akıl yürütme becerilerinin kimi boyutlarında gelişme tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar ilkokulda NBT eğitiminin etkili olduğunu ve ilkokulda bilimsel becerilerin gelişimini desteklediğini göstermiştir. Bu durum nano bilginin çocuklar tarafından anlaşılabildiğini dolayısıyla nano dünyanın deneyimlenebileceğini işaret etmektedir. Bulgular, NBT eğitimi hakkında ilkokul düzeyinde yürütülecek çalışmalar için öncü niteliğinde olup eğitimciler, araştırmacılar, program geliştiriciler ve politika geliştiriciler için çıkarımlar sunmaktadır.

Dosyalar (3.2 MB)
Dosya adı Boyutu
Kongre kitapçık.pdf
md5:06cc61f3584dbaf06436e4f06a016b7a
3.2 MB İndir
47
11
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4747
İndirme 1111
Veri hacmi 35.0 MB35.0 MB
Tekil görüntülenme 4545
Tekil indirme 1111

Alıntı yap