Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263285</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">52</subfield>
  <subfield code="p">Milli Eğitim Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">240</subfield>
  <subfield code="c">2587-2614</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20231110144723.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;D&amp;uuml;nyada pek &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;ocuk, eğitim almak amacıyla &amp;ouml;m&amp;uuml;rlerinin en az 12 yılını okulda ge&amp;ccedil;irmektedir.Uzun yıllar eğitim ve &amp;ouml;ğretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pek&amp;ccedil;ok şey yaşanmaktadır ve t&amp;uuml;m yaşanmışlıklar yakın tarihe ait k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak &amp;ccedil;oğu zaman bir okulda eğitim almaya başlayan &amp;ouml;ğrenciler, o okulunge&amp;ccedil;mişinden ve biriktirdiği k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel mirastan kısacası i&amp;ccedil;inde bulundukları eğitim kurumundakiyaşanmışlıklardan ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel birikimden habersiz olmaktadır. H&amp;acirc;lbuki bir okul, yaşanmışlıklarıve biriktirdiği k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel miras ile o okulda yeni okumaya başlayan &amp;ouml;ğrencilere bir ilham,ibret ve bilgi kaynağı olabilir. Bu araştırmanın amacı, bir okulda yıllar i&amp;ccedil;inde oluşan kurumsalhafızayı keşfetmek ve kurumsal hafızanın o okulda yeni okumaya başlayan &amp;ouml;ğrencilere merakuyandıran ve etkili bir yolla aktarılmasının &amp;ouml;ğrenciler &amp;uuml;zerinde oluşturduğu etkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında belge inceleme ve derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme y&amp;ouml;ntemleri kullanılarak birortaokulda ge&amp;ccedil;mişte yaşanan t&amp;uuml;m başarılar, &amp;ouml;nemli hadiseler, sarsıcı deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmiştir. Ardından elde edilen veriler ışığında, okulun yakın tarihine ışıktutan, 1-3 dakika arası uzunlukta kısa tematik videolar hazırlanmıştır. Devamında, bir teknolojiktasarım s&amp;uuml;reci işletilerek, okulun i&amp;ccedil;inde kolay erişilebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerleştirilmiştir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere g&amp;ouml;zlerini yaklaştıran &amp;ouml;ğrencilerin, hazırlanantematik kısa videoları g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;l&amp;uuml; ve sesli olarak izlemeleri sağlanmıştır. Bu deneyimi yaşayan&amp;ouml;ğrenciler, sistematik g&amp;ouml;zlem yoluyla izlenmiş, &amp;ouml;ğrencilerle derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme ve anketyapılmıştır. Araştırma bulguları, &amp;ouml;ğrencilerin eğitim g&amp;ouml;rd&amp;uuml;kleri kurumun k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel birikiminey&amp;uuml;ksek bir ilgi ve merak duyduğunu, okullarına olan bakış a&amp;ccedil;ılarının değiştiğini, anlam kazandığınıve okula olan aidiyetlerinin g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendiğini ortaya koymuştur.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263285</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7267-7721</subfield>
  <subfield code="u">Bağımsız Araştırmacı</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Şulenur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:8c8336eaf2c02b507982bfd83383c092</subfield>
  <subfield code="s">2350867</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263285/files/MEB Dergisi_Fatih Eren.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.37669/milliegitim.1183908</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bu çalışmanın bir bölümü, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 14.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Bölge Yarışmasında "Okulumuzda Yakın Tarihin Gözleri" başlığıyla sözlü olarak sunulmuştur. Çalışma,
herhangi bir yerde daha önce yayınlanmamıştır.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-6352-0298</subfield>
  <subfield code="u">Öğretmen</subfield>
  <subfield code="a">Yorulmaz, Nuray</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-11-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">okul</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kurumsal hafıza</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kültürel birikim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dijital arşiv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">teknoloji</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">nesiller arası aktarım</subfield>
 </datafield>
</record>
175
116
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 175
İndirme 116
Veri hacmi 272.7 MB
Tekil görüntülenme 165
Tekil indirme 106

Alıntı yap