Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263285</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Şulenur</creatorName>
   <givenName>Şulenur</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7267-7721</nameIdentifier>
   <affiliation>Bağımsız Araştırmacı</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yorulmaz, Nuray</creatorName>
   <givenName>Nuray</givenName>
   <familyName>Yorulmaz</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6352-0298</nameIdentifier>
   <affiliation>Öğretmen</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>okul</subject>
  <subject>kurumsal hafıza</subject>
  <subject>kültürel birikim</subject>
  <subject>dijital arşiv</subject>
  <subject>teknoloji</subject>
  <subject>nesiller arası aktarım</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-11-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263285</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.37669/milliegitim.1183908</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;D&amp;uuml;nyada pek &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;ocuk, eğitim almak amacıyla &amp;ouml;m&amp;uuml;rlerinin en az 12 yılını okulda ge&amp;ccedil;irmektedir.Uzun yıllar eğitim ve &amp;ouml;ğretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pek&amp;ccedil;ok şey yaşanmaktadır ve t&amp;uuml;m yaşanmışlıklar yakın tarihe ait k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak &amp;ccedil;oğu zaman bir okulda eğitim almaya başlayan &amp;ouml;ğrenciler, o okulunge&amp;ccedil;mişinden ve biriktirdiği k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel mirastan kısacası i&amp;ccedil;inde bulundukları eğitim kurumundakiyaşanmışlıklardan ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel birikimden habersiz olmaktadır. H&amp;acirc;lbuki bir okul, yaşanmışlıklarıve biriktirdiği k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel miras ile o okulda yeni okumaya başlayan &amp;ouml;ğrencilere bir ilham,ibret ve bilgi kaynağı olabilir. Bu araştırmanın amacı, bir okulda yıllar i&amp;ccedil;inde oluşan kurumsalhafızayı keşfetmek ve kurumsal hafızanın o okulda yeni okumaya başlayan &amp;ouml;ğrencilere merakuyandıran ve etkili bir yolla aktarılmasının &amp;ouml;ğrenciler &amp;uuml;zerinde oluşturduğu etkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında belge inceleme ve derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme y&amp;ouml;ntemleri kullanılarak birortaokulda ge&amp;ccedil;mişte yaşanan t&amp;uuml;m başarılar, &amp;ouml;nemli hadiseler, sarsıcı deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmiştir. Ardından elde edilen veriler ışığında, okulun yakın tarihine ışıktutan, 1-3 dakika arası uzunlukta kısa tematik videolar hazırlanmıştır. Devamında, bir teknolojiktasarım s&amp;uuml;reci işletilerek, okulun i&amp;ccedil;inde kolay erişilebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerleştirilmiştir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere g&amp;ouml;zlerini yaklaştıran &amp;ouml;ğrencilerin, hazırlanantematik kısa videoları g&amp;ouml;r&amp;uuml;nt&amp;uuml;l&amp;uuml; ve sesli olarak izlemeleri sağlanmıştır. Bu deneyimi yaşayan&amp;ouml;ğrenciler, sistematik g&amp;ouml;zlem yoluyla izlenmiş, &amp;ouml;ğrencilerle derinlemesine g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme ve anketyapılmıştır. Araştırma bulguları, &amp;ouml;ğrencilerin eğitim g&amp;ouml;rd&amp;uuml;kleri kurumun k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel birikiminey&amp;uuml;ksek bir ilgi ve merak duyduğunu, okullarına olan bakış a&amp;ccedil;ılarının değiştiğini, anlam kazandığınıve okula olan aidiyetlerinin g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendiğini ortaya koymuştur.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Bu çalışmanın bir bölümü, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 14.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri
Bölge Yarışmasında "Okulumuzda Yakın Tarihin Gözleri" başlığıyla sözlü olarak sunulmuştur. Çalışma,
herhangi bir yerde daha önce yayınlanmamıştır.</description>
 </descriptions>
</resource>
173
115
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 173
İndirme 115
Veri hacmi 270.3 MB
Tekil görüntülenme 163
Tekil indirme 105

Alıntı yap