Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Şulenur</dc:creator>
 <dc:creator>Yorulmaz, Nuray</dc:creator>
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:date>2023-11-01</dc:date>
 <dc:description>Dünyada pek çok çocuk, eğitim almak amacıyla ömürlerinin en az 12 yılını okulda geçirmektedir.Uzun yıllar eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pekçok şey yaşanmaktadır ve tüm yaşanmışlıklar yakın tarihe ait kültürel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak çoğu zaman bir okulda eğitim almaya başlayan öğrenciler, o okulungeçmişinden ve biriktirdiği kültürel mirastan kısacası içinde bulundukları eğitim kurumundakiyaşanmışlıklardan ve kültürel birikimden habersiz olmaktadır. Hâlbuki bir okul, yaşanmışlıklarıve biriktirdiği kültürel miras ile o okulda yeni okumaya başlayan öğrencilere bir ilham,ibret ve bilgi kaynağı olabilir. Bu araştırmanın amacı, bir okulda yıllar içinde oluşan kurumsalhafızayı keşfetmek ve kurumsal hafızanın o okulda yeni okumaya başlayan öğrencilere merakuyandıran ve etkili bir yolla aktarılmasının öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında belge inceleme ve derinlemesine görüşme yöntemleri kullanılarak birortaokulda geçmişte yaşanan tüm başarılar, önemli hadiseler, sarsıcı deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmiştir. Ardından elde edilen veriler ışığında, okulun yakın tarihine ışıktutan, 1-3 dakika arası uzunlukta kısa tematik videolar hazırlanmıştır. Devamında, bir teknolojiktasarım süreci işletilerek, okulun içinde kolay erişilebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerleştirilmiştir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere gözlerini yaklaştıran öğrencilerin, hazırlanantematik kısa videoları görüntülü ve sesli olarak izlemeleri sağlanmıştır. Bu deneyimi yaşayanöğrenciler, sistematik gözlem yoluyla izlenmiş, öğrencilerle derinlemesine görüşme ve anketyapılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin eğitim gördükleri kurumun kültürel birikimineyüksek bir ilgi ve merak duyduğunu, okullarına olan bakış açılarının değiştiğini, anlam kazandığınıve okula olan aidiyetlerinin güçlendiğini ortaya koymuştur.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263285</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263285</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>Milli Eğitim Dergisi 52(240) 2587-2614</dc:source>
 <dc:subject>okul</dc:subject>
 <dc:subject>kurumsal hafıza</dc:subject>
 <dc:subject>kültürel birikim</dc:subject>
 <dc:subject>dijital arşiv</dc:subject>
 <dc:subject>teknoloji</dc:subject>
 <dc:subject>nesiller arası aktarım</dc:subject>
 <dc:title>Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
175
116
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 175
İndirme 116
Veri hacmi 272.7 MB
Tekil görüntülenme 165
Tekil indirme 106

Alıntı yap