Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252432</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7045-7722</subfield>
  <subfield code="u">Gebze Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230525055633.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: &amp;Ccedil;alışmanın amacı, mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;nteminin sunduğu analitik ve objektif bulguların, kentsel tasarım yarışmalarının j&amp;uuml;ri değerlendirme s&amp;uuml;recine sunabileceği katkıları ortaya koymaktır. Y&amp;ouml;ntem: &amp;Ccedil;alışmada, 2005 yılında yapılan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması&amp;rsquo;nda &amp;ouml;d&amp;uuml;l alan ilk &amp;uuml;&amp;ccedil; yarışma projesi ve proje alanının mevcut durumu &amp;ldquo;mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemi&amp;rdquo;nin analitik ara&amp;ccedil;ları kullanılarak incelenmiştir. Alan &amp;ccedil;alışması sonu&amp;ccedil;ları, yarışma şartnamesinde belirtilen alan sorunları, ihtiya&amp;ccedil; programları ve yarışma s&amp;uuml;reci sonunda yayınlanan j&amp;uuml;ri raporlarıyla bir arada değerlendirilerek; mekan dizimi y&amp;ouml;nteminin proje değerlendirme s&amp;uuml;recinde kullanılmasının olumlu ve olumsuz y&amp;ouml;nleri tartışılmıştır. Projelerin mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemiyle analiz edilmesi, projelere ilişkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, bağlantılılık ve kavranabilirlik değerleri gibi kentsel tasarım ilkelerine dair objektif bulguların &amp;uuml;retilmesine imk&amp;acirc;n tanımıştır. Bu değerler temelinde tasarım projelerinde mek&amp;acirc;na y&amp;ouml;nelik sistemin ne kadar &amp;ccedil;alıştığı, ihtiya&amp;ccedil; programlarına cevap verip vermediği incelenmiş, j&amp;uuml;ri sonu&amp;ccedil; raporları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulgular: Mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemi ile proje alanının mevcut durumu ile &amp;uuml;&amp;ccedil; yarışma projesinin sentaktik verileri ortaya konmuştur. Sonu&amp;ccedil;: &amp;Ccedil;alışma sonucunda; elde edilen t&amp;uuml;m sentaktik değerler, karşılaştırılarak değerlendirildiğinde mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;nteminin j&amp;uuml;ri değerlendirme s&amp;uuml;recine dahil edilmesi ile yarışma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele alınması adına olumlu katkılar sağlayacağı &amp;ouml;ng&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.17365/TMD.2019.1.4</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252432</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-04-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mekan Dizimi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kentsel Tasarım Yarışmaları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Aksiyelite</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Konveksite</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kavranabilirlik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Entegrasyon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:68107be0fba2f71fc876ac69f0cf8fc4</subfield>
  <subfield code="s">2858176</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252432/files/kentsel-tasarim-yarisma-projelerinin-degerlendirilmesinde-mekan-dizimi-yontemi20190521084103.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3660-1150</subfield>
  <subfield code="u">Gebze Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Yıldız, Murat</subfield>
 </datafield>
</record>
220
78
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 220
İndirme 78
Veri hacmi 222.9 MB
Tekil görüntülenme 170
Tekil indirme 66

Alıntı yap