Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252432</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar</creatorName>
   <givenName>Pınar</givenName>
   <familyName>Özyılmaz Küçükyağcı</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7045-7722</nameIdentifier>
   <affiliation>Gebze Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yıldız, Murat</creatorName>
   <givenName>Murat</givenName>
   <familyName>Yıldız</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3660-1150</nameIdentifier>
   <affiliation>Gebze Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Mekan Dizimi</subject>
  <subject>Kentsel Tasarım Yarışmaları</subject>
  <subject>Aksiyelite</subject>
  <subject>Konveksite</subject>
  <subject>Kavranabilirlik</subject>
  <subject>Entegrasyon</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-04-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252432</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.17365/TMD.2019.1.4</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: &amp;Ccedil;alışmanın amacı, mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;nteminin sunduğu analitik ve objektif bulguların, kentsel tasarım yarışmalarının j&amp;uuml;ri değerlendirme s&amp;uuml;recine sunabileceği katkıları ortaya koymaktır. Y&amp;ouml;ntem: &amp;Ccedil;alışmada, 2005 yılında yapılan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması&amp;rsquo;nda &amp;ouml;d&amp;uuml;l alan ilk &amp;uuml;&amp;ccedil; yarışma projesi ve proje alanının mevcut durumu &amp;ldquo;mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemi&amp;rdquo;nin analitik ara&amp;ccedil;ları kullanılarak incelenmiştir. Alan &amp;ccedil;alışması sonu&amp;ccedil;ları, yarışma şartnamesinde belirtilen alan sorunları, ihtiya&amp;ccedil; programları ve yarışma s&amp;uuml;reci sonunda yayınlanan j&amp;uuml;ri raporlarıyla bir arada değerlendirilerek; mekan dizimi y&amp;ouml;nteminin proje değerlendirme s&amp;uuml;recinde kullanılmasının olumlu ve olumsuz y&amp;ouml;nleri tartışılmıştır. Projelerin mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemiyle analiz edilmesi, projelere ilişkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, bağlantılılık ve kavranabilirlik değerleri gibi kentsel tasarım ilkelerine dair objektif bulguların &amp;uuml;retilmesine imk&amp;acirc;n tanımıştır. Bu değerler temelinde tasarım projelerinde mek&amp;acirc;na y&amp;ouml;nelik sistemin ne kadar &amp;ccedil;alıştığı, ihtiya&amp;ccedil; programlarına cevap verip vermediği incelenmiş, j&amp;uuml;ri sonu&amp;ccedil; raporları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulgular: Mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;ntemi ile proje alanının mevcut durumu ile &amp;uuml;&amp;ccedil; yarışma projesinin sentaktik verileri ortaya konmuştur. Sonu&amp;ccedil;: &amp;Ccedil;alışma sonucunda; elde edilen t&amp;uuml;m sentaktik değerler, karşılaştırılarak değerlendirildiğinde mek&amp;acirc;n dizimi y&amp;ouml;nteminin j&amp;uuml;ri değerlendirme s&amp;uuml;recine dahil edilmesi ile yarışma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele alınması adına olumlu katkılar sağlayacağı &amp;ouml;ng&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
220
78
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 220
İndirme 78
Veri hacmi 222.9 MB
Tekil görüntülenme 170
Tekil indirme 66

Alıntı yap