Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

   Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat

Amaç: Çalışmanın amacı, mekân dizimi yönteminin sunduğu analitik ve objektif bulguların, kentsel tasarım yarışmalarının jüri değerlendirme sürecine sunabileceği katkıları ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmada, 2005 yılında yapılan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda ödül alan ilk üç yarışma projesi ve proje alanının mevcut durumu “mekân dizimi yöntemi”nin analitik araçları kullanılarak incelenmiştir. Alan çalışması sonuçları, yarışma şartnamesinde belirtilen alan sorunları, ihtiyaç programları ve yarışma süreci sonunda yayınlanan jüri raporlarıyla bir arada değerlendirilerek; mekan dizimi yönteminin proje değerlendirme sürecinde kullanılmasının olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Projelerin mekân dizimi yöntemiyle analiz edilmesi, projelere ilişkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, bağlantılılık ve kavranabilirlik değerleri gibi kentsel tasarım ilkelerine dair objektif bulguların üretilmesine imkân tanımıştır. Bu değerler temelinde tasarım projelerinde mekâna yönelik sistemin ne kadar çalıştığı, ihtiyaç programlarına cevap verip vermediği incelenmiş, jüri sonuç raporları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bulgular: Mekân dizimi yöntemi ile proje alanının mevcut durumu ile üç yarışma projesinin sentaktik verileri ortaya konmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda; elde edilen tüm sentaktik değerler, karşılaştırılarak değerlendirildiğinde mekân dizimi yönteminin jüri değerlendirme sürecine dahil edilmesi ile yarışma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele alınması adına olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Dosyalar (2.9 MB)
Dosya adı Boyutu
kentsel-tasarim-yarisma-projelerinin-degerlendirilmesinde-mekan-dizimi-yontemi20190521084103.pdf
md5:68107be0fba2f71fc876ac69f0cf8fc4
2.9 MB İndir
214
72
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 214
İndirme 72
Veri hacmi 205.8 MB
Tekil görüntülenme 164
Tekil indirme 60

Alıntı yap