Konferans bildirisi Açık Erişim

Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut; Özdemir, Özgür


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252413</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Yağmursuyu drenaj sistemleri, kentsel alanlarda yağışı insanlara ve &amp;ccedil;evreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde planlama, tasarım, &amp;ccedil;evresel etkiler, iş&amp;ccedil;ilik, yağış koşulları gibi fakt&amp;ouml;rlere bağlı olarak arızalar meydana gelmektedir. Arızalara zamanında m&amp;uuml;dahale edilmezse sistem de teknik aksaklıklar meydana gelebilmekte hatta can ve mal kayıplarına yol a&amp;ccedil;abilecek sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkabilmektedir. Bu nedenle bu sistemlerde oluşan arızaların analiz edilmesi ve uygun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m yollarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada, Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas il&amp;ccedil;eleri &amp;ccedil;alışma alanı olarak belirlenmiştir. &amp;Ccedil;alışma, bu il&amp;ccedil;elerde bulunan 92 mahallede 01.01.2020-31.08.2022 tarihleri arasında meydana gelen arızaların detaylı bir analizi sunulmuştur. Bu kapsamda 903 mek&amp;acirc;nsal &amp;ouml;zelliğe sahip arıza verisi; boru malzemesi, boru &amp;ccedil;apı ve arıza nedenine g&amp;ouml;re alt kategorilerde incelenmiştir. İl&amp;ccedil;elere g&amp;ouml;re toplam arıza sayısı belirlenerek, arızaların zamansal &amp;ouml;zellikleri de analiz edilmiştir. Ayrıca arıza verilerinin yoğunluğunun g&amp;ouml;rselleştirilmesi amacıyla Arc- GIS 10.5&amp;rsquo;de Kernel yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. &amp;Ccedil;alışma sonucunda en fazla arızanın PVC borularda meydana geldiği belirlenmiştir. Boru &amp;ccedil;apına g&amp;ouml;re en fazla arıza 150 mm &amp;ccedil;apa sahip borularda ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Arızalar en &amp;ccedil;ok hat ve bacaların dolmasıyla meydana gelmiştir. Kernel yoğunluk haritaları, &amp;ccedil;alışma alanının &amp;ccedil;oğunluğunda n&amp;uuml;fusun arttığı yerlerde arıza sayısının da arttığını g&amp;ouml;stermektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8010-9289</subfield>
  <subfield code="a">Fırat, Mahmut</subfield>
  <subfield code="u">İnönü Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-0573-9221</subfield>
  <subfield code="a">Özdemir, Özgür</subfield>
  <subfield code="u">Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi,</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7721-5128</subfield>
  <subfield code="a">Çırağ, Burak</subfield>
  <subfield code="u">Atatürk Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252414/files/INVESTIGATION OF FAILURES OCCURRING IN STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS ACCORDING TO SYSTEM CHARACTERISTICS AND SPATIAL VARIATION.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:a6a0481166bc44fbd8a418cb1a7487a8</subfield>
  <subfield code="s">921799</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Acar, Z., &amp; Gönençgil, B. 2022. "Investigation of extreme precipitation indices in Turkey". Theoretical and Applied Climatology, 148(1), 679-691. https://doi.org/10.1007/s00704-022-03971-3</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bonnier, A., Finné, M., &amp; Weiberg, E. 2019. "Examining Land-Use through GIS-Based Kernel Density Estimation: A Re-Evaluation of Legacy Data from the Berbati-Limnes Survey". Journal of Field Archaeology, 44(2), 70-83. https://doi.org/10.1080/00934690.2019.1570481</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Charpentier, A., &amp; Gallic, E. 2014). "Kernel Density Estimation with Ripley's Circumferential Correction". SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2514890</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Burak Çırağ. 2021. Yağmursuyu drenaj sistemlerinin taşkın performansının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Tez Numarası 676350. İnönü Üniversitesi.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Çırağ, B., &amp; Fırat, M. 2022. "Taşkın Yayılım Haritalarında Arazi Kullanım Türü Ve Yüzeysel Akış Etkilerinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 222-236. https://doi.org/10.17780/ksujes.1094321</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Djordjević, S., Butler, D., Gourbesville, P., Mark, O., &amp; Pasche, E. 2011." New policies to deal with climate change and other drivers impacting on resilience to flooding in urban areas: The CORFU approach". Environmental Science &amp; Policy, 14(7), 864-873. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.05.008</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fontecha, J. E., Agarwal, P., Torres, M. N., Mukherjee, S., Walteros, J. L., &amp; Rodríguez, J. P. 2021. A two‐stage data‐driven spatiotemporal analysis to predict failure risk of urban sewer systems leveraging machine learning algorithms. Risk Analysis, 41(12), 2356-2391.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gibin, M., Longley, P., &amp; Atkinson, P. 2007. "Kernel Density Estimation and Percent Volume Contours in General Practice Catchment Area Analysis in Urban Areas". Journal Abbreviation: Proceedings of the GIScience Research UK Conference (GISRUK).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gök, S., &amp; Fırat, M. 2021. "Analysis of Faults in Sewage Systems with Geographical Information Systems". 4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), 786-797.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Güler Yalçın. 2016. "Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Desen Analizi". 194-202.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hesarkazzazi, S., Bakhshipour, A. E., Hajibabaei, M., Dittmer, U., Haghighi, A., &amp; Sitzenfrei, R. 2022. "Battle of centralized and decentralized urban stormwater networks: From redundancy perspective". Water Research, 222, 118910. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118910</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hongrong, Q., Jianzhong, L., Guohui, Z., &amp; Luexuan, L. 2011. "Study of problems and corrective actions of urban drainage network". 2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering (ICETCE), 1561-1564. https://doi.org/10.1109/ICETCE.2011.5776227</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hakan, K. 2007. "Mekan Organizasyonu ve Planlama Bağlamında Sel Riskinin İrdelenmesi". 337-347. TMMOB AFET SEMPOZYUMU.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">KASKİ (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü). 2023. KASKİ Hakkında. Erişim: 21 Mart 2023, https://www.kaski.gov.tr/kaski-hakkinda</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mohammadiun, S., Yazdi, J., Salehi Neyshabouri, S. A. A., &amp; Sadiq, R. 2018. Development of a stochastic framework to design/rehabilitate urban stormwater drainage systems based on a resilient approach. Urban Water Journal, 15(2), 167-176.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Naiji, Z., Mostafa, O., Amarjouf, N., &amp; Rezqi, H. 2021. "Application of two-dimensional hydraulic modelling in flood risk mapping". A case of the urban area of Zaio, Morocco. Geocarto International, 36(2), 180-196. https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1597389</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Osman Tanrıverdi. 2018. Modern kentsel yağmursuyu drenaj uygulaması: Adana ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Uğur, Ü., &amp; Akyüz, D. E. 2017. "Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde Yağmur Hendeklerinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 15-24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Parkinson, J., Tayler, K., &amp; Mark, O. 2007. "Planning and design of urban drainage systems in informal settlements in developing countries". Urban Water Journal, 4(3), 137-149. https://doi.org/10.1080/15730620701464224</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rentachintala, L. R. N. P., Reddy, M. G. M., &amp; Mohapatra, P. K. 2022. "Urban stormwater management for sustainable and resilient measures and practices: A review". Water Science and Technology, 85(4), 1120-1140. https://doi.org/10.2166/wst.2022.017</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">S. Kahraman &amp; Ö. Ünsal. 2014. ArcGIS For Desktop Spatial Analiz Kitabı. Esri Türkiye.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.2011. Yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmelik.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 2023. Coğrafi Yapı. Erişim: 21 Mart 2023, https://kayseri.tarimorman.gov.tr/Menu/80/Cografi-Yapi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Xie, Z., &amp; Yan, J. 2008. "Kernel Density Estimation of traffic accidents in a network space". Computers, Environment and Urban Systems, 32(5), 396-406. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2008.05.001</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Yin, D., Chen, Y., Jia, H., Wang, Q., Chen, Z., Xu, C., … Chen, A. S. 2021. "Sponge city practice in China: A review of construction, assessment, operational and maintenance". Journal of Cleaner Production, 280, 124963. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124963</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Arıza kayıtları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kernel yoğunluk analizi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yağmursuyu drenaj sistemleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yoğunluk haritaları</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252414</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252414</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-05-18</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Baku, Azerbaijan</subfield>
  <subfield code="d">1-2 Mayıs 2023</subfield>
  <subfield code="a">INTERNATIONAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT CONGRESS</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230521185447.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252414</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://www.iensci.org/</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
</record>
32
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3232
İndirme 2020
Veri hacmi 18.4 MB18.4 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1717

Alıntı yap