Konferans bildirisi Açık Erişim

Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi

   Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut; Özdemir, Özgür

Yağmursuyu drenaj sistemleri, kentsel alanlarda yağışı insanlara ve çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde planlama, tasarım, çevresel etkiler, işçilik, yağış koşulları gibi faktörlere bağlı olarak arızalar meydana gelmektedir. Arızalara zamanında müdahale edilmezse sistem de teknik aksaklıklar meydana gelebilmekte hatta can ve mal kayıplarına yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu sistemlerde oluşan arızaların analiz edilmesi ve uygun çözüm yollarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışma, bu ilçelerde bulunan 92 mahallede 01.01.2020-31.08.2022 tarihleri arasında meydana gelen arızaların detaylı bir analizi sunulmuştur. Bu kapsamda 903 mekânsal özelliğe sahip arıza verisi; boru malzemesi, boru çapı ve arıza nedenine göre alt kategorilerde incelenmiştir. İlçelere göre toplam arıza sayısı belirlenerek, arızaların zamansal özellikleri de analiz edilmiştir. Ayrıca arıza verilerinin yoğunluğunun görselleştirilmesi amacıyla Arc- GIS 10.5’de Kernel yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda en fazla arızanın PVC borularda meydana geldiği belirlenmiştir. Boru çapına göre en fazla arıza 150 mm çapa sahip borularda gerçekleşmiştir. Arızalar en çok hat ve bacaların dolmasıyla meydana gelmiştir. Kernel yoğunluk haritaları, çalışma alanının çoğunluğunda nüfusun arttığı yerlerde arıza sayısının da arttığını göstermektedir.

 • Acar, Z., & Gönençgil, B. 2022. "Investigation of extreme precipitation indices in Turkey". Theoretical and Applied Climatology, 148(1), 679-691. https://doi.org/10.1007/s00704-022-03971-3
 • Bonnier, A., Finné, M., & Weiberg, E. 2019. "Examining Land-Use through GIS-Based Kernel Density Estimation: A Re-Evaluation of Legacy Data from the Berbati-Limnes Survey". Journal of Field Archaeology, 44(2), 70-83. https://doi.org/10.1080/00934690.2019.1570481
 • Burak Çırağ. 2021. Yağmursuyu drenaj sistemlerinin taşkın performansının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Tez Numarası 676350. İnönü Üniversitesi.
 • Charpentier, A., & Gallic, E. 2014). "Kernel Density Estimation with Ripley's Circumferential Correction". SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2514890
 • Djordjević, S., Butler, D., Gourbesville, P., Mark, O., & Pasche, E. 2011." New policies to deal with climate change and other drivers impacting on resilience to flooding in urban areas: The CORFU approach". Environmental Science & Policy, 14(7), 864-873. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.05.008
 • Fontecha, J. E., Agarwal, P., Torres, M. N., Mukherjee, S., Walteros, J. L., & Rodríguez, J. P. 2021. A two‐stage data‐driven spatiotemporal analysis to predict failure risk of urban sewer systems leveraging machine learning algorithms. Risk Analysis, 41(12), 2356-2391.
 • Gibin, M., Longley, P., & Atkinson, P. 2007. "Kernel Density Estimation and Percent Volume Contours in General Practice Catchment Area Analysis in Urban Areas". Journal Abbreviation: Proceedings of the GIScience Research UK Conference (GISRUK).
 • Gök, S., & Fırat, M. 2021. "Analysis of Faults in Sewage Systems with Geographical Information Systems". 4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), 786-797.
 • Güler Yalçın. 2016. "Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Desen Analizi". 194-202.
 • Hakan, K. 2007. "Mekan Organizasyonu ve Planlama Bağlamında Sel Riskinin İrdelenmesi". 337-347. TMMOB AFET SEMPOZYUMU.
 • Hesarkazzazi, S., Bakhshipour, A. E., Hajibabaei, M., Dittmer, U., Haghighi, A., & Sitzenfrei, R. 2022. "Battle of centralized and decentralized urban stormwater networks: From redundancy perspective". Water Research, 222, 118910. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118910
 • Hongrong, Q., Jianzhong, L., Guohui, Z., & Luexuan, L. 2011. "Study of problems and corrective actions of urban drainage network". 2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering (ICETCE), 1561-1564. https://doi.org/10.1109/ICETCE.2011.5776227
 • KASKİ (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü). 2023. KASKİ Hakkında. Erişim: 21 Mart 2023, https://www.kaski.gov.tr/kaski-hakkinda
 • Mohammadiun, S., Yazdi, J., Salehi Neyshabouri, S. A. A., & Sadiq, R. 2018. Development of a stochastic framework to design/rehabilitate urban stormwater drainage systems based on a resilient approach. Urban Water Journal, 15(2), 167-176.
 • Naiji, Z., Mostafa, O., Amarjouf, N., & Rezqi, H. 2021. "Application of two-dimensional hydraulic modelling in flood risk mapping". A case of the urban area of Zaio, Morocco. Geocarto International, 36(2), 180-196. https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1597389
 • Osman Tanrıverdi. 2018. Modern kentsel yağmursuyu drenaj uygulaması: Adana ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi.
 • Parkinson, J., Tayler, K., & Mark, O. 2007. "Planning and design of urban drainage systems in informal settlements in developing countries". Urban Water Journal, 4(3), 137-149. https://doi.org/10.1080/15730620701464224
 • Rentachintala, L. R. N. P., Reddy, M. G. M., & Mohapatra, P. K. 2022. "Urban stormwater management for sustainable and resilient measures and practices: A review". Water Science and Technology, 85(4), 1120-1140. https://doi.org/10.2166/wst.2022.017
 • S. Kahraman & Ö. Ünsal. 2014. ArcGIS For Desktop Spatial Analiz Kitabı. Esri Türkiye.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. 2023. Coğrafi Yapı. Erişim: 21 Mart 2023, https://kayseri.tarimorman.gov.tr/Menu/80/Cografi-Yapi
 • T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.2011. Yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmelik.
 • Uğur, Ü., & Akyüz, D. E. 2017. "Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde Yağmur Hendeklerinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 15-24.
 • Xie, Z., & Yan, J. 2008. "Kernel Density Estimation of traffic accidents in a network space". Computers, Environment and Urban Systems, 32(5), 396-406. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2008.05.001
 • Yin, D., Chen, Y., Jia, H., Wang, Q., Chen, Z., Xu, C., … Chen, A. S. 2021. "Sponge city practice in China: A review of construction, assessment, operational and maintenance". Journal of Cleaner Production, 280, 124963. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124963
 • Çırağ, B., & Fırat, M. 2022. "Taşkın Yayılım Haritalarında Arazi Kullanım Türü Ve Yüzeysel Akış Etkilerinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 222-236. https://doi.org/10.17780/ksujes.1094321
32
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3232
İndirme 2020
Veri hacmi 18.4 MB18.4 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1717

Alıntı yap