Konferans bildirisi Açık Erişim

Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut; Özdemir, Özgür


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252414</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Çırağ, Burak</creatorName>
   <givenName>Burak</givenName>
   <familyName>Çırağ</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7721-5128</nameIdentifier>
   <affiliation>Atatürk Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Fırat, Mahmut</creatorName>
   <givenName>Mahmut</givenName>
   <familyName>Fırat</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8010-9289</nameIdentifier>
   <affiliation>İnönü Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Özdemir, Özgür</creatorName>
   <givenName>Özgür</givenName>
   <familyName>Özdemir</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0573-9221</nameIdentifier>
   <affiliation>Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi,</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine Ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Arıza kayıtları</subject>
  <subject>Kernel yoğunluk analizi</subject>
  <subject>Yağmursuyu drenaj sistemleri</subject>
  <subject>Yoğunluk haritaları</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-05-18</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252414</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252413</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Yağmursuyu drenaj sistemleri, kentsel alanlarda yağışı insanlara ve &amp;ccedil;evreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde planlama, tasarım, &amp;ccedil;evresel etkiler, iş&amp;ccedil;ilik, yağış koşulları gibi fakt&amp;ouml;rlere bağlı olarak arızalar meydana gelmektedir. Arızalara zamanında m&amp;uuml;dahale edilmezse sistem de teknik aksaklıklar meydana gelebilmekte hatta can ve mal kayıplarına yol a&amp;ccedil;abilecek sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkabilmektedir. Bu nedenle bu sistemlerde oluşan arızaların analiz edilmesi ve uygun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m yollarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada, Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas il&amp;ccedil;eleri &amp;ccedil;alışma alanı olarak belirlenmiştir. &amp;Ccedil;alışma, bu il&amp;ccedil;elerde bulunan 92 mahallede 01.01.2020-31.08.2022 tarihleri arasında meydana gelen arızaların detaylı bir analizi sunulmuştur. Bu kapsamda 903 mek&amp;acirc;nsal &amp;ouml;zelliğe sahip arıza verisi; boru malzemesi, boru &amp;ccedil;apı ve arıza nedenine g&amp;ouml;re alt kategorilerde incelenmiştir. İl&amp;ccedil;elere g&amp;ouml;re toplam arıza sayısı belirlenerek, arızaların zamansal &amp;ouml;zellikleri de analiz edilmiştir. Ayrıca arıza verilerinin yoğunluğunun g&amp;ouml;rselleştirilmesi amacıyla Arc- GIS 10.5&amp;rsquo;de Kernel yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. &amp;Ccedil;alışma sonucunda en fazla arızanın PVC borularda meydana geldiği belirlenmiştir. Boru &amp;ccedil;apına g&amp;ouml;re en fazla arıza 150 mm &amp;ccedil;apa sahip borularda ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Arızalar en &amp;ccedil;ok hat ve bacaların dolmasıyla meydana gelmiştir. Kernel yoğunluk haritaları, &amp;ccedil;alışma alanının &amp;ccedil;oğunluğunda n&amp;uuml;fusun arttığı yerlerde arıza sayısının da arttığını g&amp;ouml;stermektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
125
90
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 125125
İndirme 9090
Veri hacmi 83.0 MB83.0 MB
Tekil görüntülenme 106106
Tekil indirme 8181

Alıntı yap