Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252302</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">Atlas Akademi Yayınevi</subfield>
  <subfield code="t">Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı</subfield>
  <subfield code="z">978-605-66689-0-6</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Her şehrin olduğu gibi, K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;nın da kendine has bir gayrimenkul piyasası vardır. Ulusal ve yerel &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekte kent ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve K&amp;uuml;tahyalıların değişen sosyal yapısı, K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının yapısını ve davranışını doğrudan etkilemektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada, &amp;ouml;zg&amp;uuml;n bir davranış sergileyen K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının bug&amp;uuml;nk&amp;uuml; yapısal durumu ve eğilimleri genel hatlarıyla betimlenmeye &amp;ccedil;alışılmıştır. &amp;Ccedil;alışmada niteliksel bir metodoloji takip edilmiş, derinlemesine y&amp;uuml;zy&amp;uuml;ze g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme ve odak grup g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmesi y&amp;ouml;ntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu g&amp;ouml;sterir ki, K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının &amp;ouml;n&amp;uuml;nde iki se&amp;ccedil;enek bulunmaktadır. Piyasa yakın gelecekte ya spek&amp;uuml;latif girişimlerle bir konut arzı patlaması yaşayacak, ya da kentin arsa stoğunun az sayıda insanın kontrol&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;miş olmasına bağlı olarak bir tıkanmayla karşı karşıya kalacaktır. K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul stoğunun yenilenmesinde, TOKİ ve k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k yerli inşaat şirketlerinin başrol&amp;uuml; paylaştığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. K&amp;uuml;tahya Belediyesi ise, kentsel gelişmeyi tamamen gayrimenkul sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; oyuncularının tercih ve kararlarına bırakmadan, kentte sosyo-&amp;ccedil;evresel y&amp;ouml;n&amp;uuml; kuvvetli gayrimenkul projelerinin &amp;ouml;n&amp;uuml;n&amp;uuml; a&amp;ccedil;mak suretiyle kentsel gelişmeyi olumlu şekilde y&amp;ouml;nlendirebilecek yegane etkili ve yetkili akt&amp;ouml;r konumundadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252303/files/Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:6b061913e99b9f95cdb864ca502035eb</subfield>
  <subfield code="s">688657</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kütahya</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Gayrimenkul</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Piyasa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Emlak</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252303</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252303</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2016-07-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309123726.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252303</subfield>
 </datafield>
</record>
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap