Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252303</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı Ve Davranışı</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Kütahya</subject>
  <subject>Gayrimenkul</subject>
  <subject>Piyasa</subject>
  <subject>Emlak</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Planlama</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-07-10</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252303</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252302</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Her şehrin olduğu gibi, K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;nın da kendine has bir gayrimenkul piyasası vardır. Ulusal ve yerel &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekte kent ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve K&amp;uuml;tahyalıların değişen sosyal yapısı, K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının yapısını ve davranışını doğrudan etkilemektedir. Bu &amp;ccedil;alışmada, &amp;ouml;zg&amp;uuml;n bir davranış sergileyen K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının bug&amp;uuml;nk&amp;uuml; yapısal durumu ve eğilimleri genel hatlarıyla betimlenmeye &amp;ccedil;alışılmıştır. &amp;Ccedil;alışmada niteliksel bir metodoloji takip edilmiş, derinlemesine y&amp;uuml;zy&amp;uuml;ze g&amp;ouml;r&amp;uuml;şme ve odak grup g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmesi y&amp;ouml;ntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu g&amp;ouml;sterir ki, K&amp;uuml;tahya gayrimenkul piyasasının &amp;ouml;n&amp;uuml;nde iki se&amp;ccedil;enek bulunmaktadır. Piyasa yakın gelecekte ya spek&amp;uuml;latif girişimlerle bir konut arzı patlaması yaşayacak, ya da kentin arsa stoğunun az sayıda insanın kontrol&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;miş olmasına bağlı olarak bir tıkanmayla karşı karşıya kalacaktır. K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul stoğunun yenilenmesinde, TOKİ ve k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k yerli inşaat şirketlerinin başrol&amp;uuml; paylaştığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. K&amp;uuml;tahya Belediyesi ise, kentsel gelişmeyi tamamen gayrimenkul sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; oyuncularının tercih ve kararlarına bırakmadan, kentte sosyo-&amp;ccedil;evresel y&amp;ouml;n&amp;uuml; kuvvetli gayrimenkul projelerinin &amp;ouml;n&amp;uuml;n&amp;uuml; a&amp;ccedil;mak suretiyle kentsel gelişmeyi olumlu şekilde y&amp;ouml;nlendirebilecek yegane etkili ve yetkili akt&amp;ouml;r konumundadır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap