Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252302", 
 "conceptrecid": "252302", 
 "created": "2023-03-09T12:37:26.084811+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252303", 
 "files": [
  {
   "bucket": "a3cc16e6-463a-431d-bf73-eb85c21b9fbf", 
   "checksum": "md5:6b061913e99b9f95cdb864ca502035eb", 
   "key": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a3cc16e6-463a-431d-bf73-eb85c21b9fbf/K%C3%BCtahya%20Gayrimenkul%20Piyasa%20Yap%C4%B1s%C4%B1%20ve%20Davran%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf"
   }, 
   "size": 688657, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252303, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252303.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a3cc16e6-463a-431d-bf73-eb85c21b9fbf", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252302.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252302", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252303", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252303", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252303", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252303"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }
  ], 
  "description": "<p>Her \u015fehrin oldu\u011fu gibi, K&uuml;tahya&rsquo;n\u0131n da kendine has bir gayrimenkul piyasas\u0131 vard\u0131r. Ulusal ve yerel &ouml;l&ccedil;ekte kent ekonomisinde ya\u015fanan geli\u015fmeler ve K&uuml;tahyal\u0131lar\u0131n de\u011fi\u015fen sosyal yap\u0131s\u0131, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 ve davran\u0131\u015f\u0131n\u0131 do\u011frudan etkilemektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, &ouml;zg&uuml;n bir davran\u0131\u015f sergileyen K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n bug&uuml;nk&uuml; yap\u0131sal durumu ve e\u011filimleri genel hatlar\u0131yla betimlenmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada niteliksel bir metodoloji takip edilmi\u015f, derinlemesine y&uuml;zy&uuml;ze g&ouml;r&uuml;\u015fme ve odak grup g&ouml;r&uuml;\u015fmesi y&ouml;ntemleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma sonucu g&ouml;sterir ki, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n &ouml;n&uuml;nde iki se&ccedil;enek bulunmaktad\u0131r. Piyasa yak\u0131n gelecekte ya spek&uuml;latif giri\u015fimlerle bir konut arz\u0131 patlamas\u0131 ya\u015fayacak, ya da kentin arsa sto\u011funun az say\u0131da insan\u0131n kontrol&uuml;ne ge&ccedil;mi\u015f olmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak bir t\u0131kanmayla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacakt\u0131r. K&uuml;tahya&rsquo;daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul sto\u011funun yenilenmesinde, TOK\u0130 ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k yerli in\u015faat \u015firketlerinin ba\u015frol&uuml; payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. K&uuml;tahya Belediyesi ise, kentsel geli\u015fmeyi tamamen gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml; oyuncular\u0131n\u0131n tercih ve kararlar\u0131na b\u0131rakmadan, kentte sosyo-&ccedil;evresel y&ouml;n&uuml; kuvvetli gayrimenkul projelerinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;mak suretiyle kentsel geli\u015fmeyi olumlu \u015fekilde y&ouml;nlendirebilecek yegane etkili ve yetkili akt&ouml;r konumundad\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252303", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-605-66689-0-6", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Atlas Akademi Yay\u0131nevi"
  }, 
  "keywords": [
   "K\u00fctahya", 
   "Gayrimenkul", 
   "Piyasa", 
   "Emlak", 
   "Kent", 
   "\u015eehir", 
   "Planlama"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131"
  }, 
  "publication_date": "2016-07-10", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252302", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252303"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252302"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "title": "Kitap b\u00f6l\u00fcm\u00fc", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 13.0, 
  "unique_downloads": 12.0, 
  "unique_views": 50.0, 
  "version_downloads": 13.0, 
  "version_unique_downloads": 12.0, 
  "version_unique_views": 50.0, 
  "version_views": 54.0, 
  "version_volume": 8952541.0, 
  "views": 54.0, 
  "volume": 8952541.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T12:37:26.134896+00:00"
}
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap