Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:date>2016-07-10</dc:date>
 <dc:description>Her şehrin olduğu gibi, Kütahya’nın da kendine has bir gayrimenkul piyasası vardır. Ulusal ve yerel ölçekte kent ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Kütahyalıların değişen sosyal yapısı, Kütahya gayrimenkul piyasasının yapısını ve davranışını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, özgün bir davranış sergileyen Kütahya gayrimenkul piyasasının bugünkü yapısal durumu ve eğilimleri genel hatlarıyla betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada niteliksel bir metodoloji takip edilmiş, derinlemesine yüzyüze görüşme ve odak grup görüşmesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucu gösterir ki, Kütahya gayrimenkul piyasasının önünde iki seçenek bulunmaktadır. Piyasa yakın gelecekte ya spekülatif girişimlerle bir konut arzı patlaması yaşayacak, ya da kentin arsa stoğunun az sayıda insanın kontrolüne geçmiş olmasına bağlı olarak bir tıkanmayla karşı karşıya kalacaktır. Kütahya’daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul stoğunun yenilenmesinde, TOKİ ve küçük yerli inşaat şirketlerinin başrolü paylaştığı görülmektedir. Kütahya Belediyesi ise, kentsel gelişmeyi tamamen gayrimenkul sektörü oyuncularının tercih ve kararlarına bırakmadan, kentte sosyo-çevresel yönü kuvvetli gayrimenkul projelerinin önünü açmak suretiyle kentsel gelişmeyi olumlu şekilde yönlendirebilecek yegane etkili ve yetkili aktör konumundadır.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252303</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252303</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Atlas Akademi Yayınevi</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Kütahya</dc:subject>
 <dc:subject>Gayrimenkul</dc:subject>
 <dc:subject>Piyasa</dc:subject>
 <dc:subject>Emlak</dc:subject>
 <dc:subject>Kent</dc:subject>
 <dc:subject>Şehir</dc:subject>
 <dc:subject>Planlama</dc:subject>
 <dc:title>Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/bookPart</dc:type>
 <dc:type>publication-section</dc:type>
</oai_dc:dc>
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap