Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252295</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252295</subfield>
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Erdem, Rahmi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Alkan Meşhur, H. Filiz</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6311-9151</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Akdeniz Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Ertuğay, Kıvanç</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9593-3548</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Fındıklar Ülkü, Çiğdem</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4540-1134</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Tarihi, doğal ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel değerleri ile &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan Balıkesir şehri, Sel&amp;ccedil;uk Planlama Okulu tarafından 2014-2015 Eğitim &amp;Ouml;ğretim Yılı Planlama St&amp;uuml;dyosu 5 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 6 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. Bir yıl boyunca devam eden &amp;ccedil;alışmalarda, &amp;ouml;ğrencilere kronik hale gelmiş kentsel/kırsal sorunlara stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerileri geliştirebilme becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. &amp;Ouml;ğrencilerden se&amp;ccedil;tikleri tema bağlamında saptadıkları bir soruna ya da potansiyele ilişkin kuramsal ve kavramsal temel oluşturmaları, analiz ve sentezler &amp;uuml;retmeleri ve meselelere s&amp;uuml;re&amp;ccedil; odaklı yaklaşarak stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mler geliştirmeleri istenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu kitap, &amp;ouml;ğrencilerimizin se&amp;ccedil;tikleri alan veya sorun ekseninde s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;kleri &amp;ccedil;alışmaların bir &amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;d&amp;uuml;r. Bu deneyim sayesinde &amp;ouml;ğrencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme fırsatı bulmuş, kapsamlı saha araştırması y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme ve araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta, şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren stratejik planlama, ulaşım planlaması, kentsel koruma, erişebilirlik, ekolojik planlama, kırsal kalkınma, hava kirliliği, end&amp;uuml;striyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m, s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirlik, yaşam kalitesi, yaşlı dostu kent vb. pek &amp;ccedil;ok konuda yazılmış &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Balıkesir&amp;rsquo;e faydalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, Balıkesir&amp;rsquo;e y&amp;ouml;nelik karar vericileri, kent y&amp;ouml;neticilerini ve Balıkesirlileri şehrin sorun ve potansiyelleri &amp;uuml;zerine daha hassas d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitabın hazırlık s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;ğrencilerimize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252295</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">22925570</subfield>
  <subfield code="z">md5:5eeab9b78deec336379620479ee6faab</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252295/files/BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2017-12-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252294</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="z">978-605-320-816-7</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
  <subfield code="t">BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309131041.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Balıkesir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Stratejik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sorun</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çözüm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
</record>
87
236
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8787
İndirme 236236
Veri hacmi 5.4 GB5.4 GB
Tekil görüntülenme 7474
Tekil indirme 214214

Alıntı yap