Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252295</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Erdem, Rahmi</creatorName>
   <givenName>Rahmi</givenName>
   <familyName>Erdem</familyName>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alkan Meşhur, H. Filiz</creatorName>
   <givenName>H. Filiz</givenName>
   <familyName>Alkan Meşhur</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6311-9151</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ertuğay, Kıvanç</creatorName>
   <givenName>Kıvanç</givenName>
   <familyName>Ertuğay</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9593-3548</nameIdentifier>
   <affiliation>Akdeniz Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Fındıklar Ülkü, Çiğdem</creatorName>
   <givenName>Çiğdem</givenName>
   <familyName>Fındıklar Ülkü</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4540-1134</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Balikesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Balıkesir</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Stratejik</subject>
  <subject>Sorun</subject>
  <subject>Çözüm</subject>
  <subject>Kent</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-12-10</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252295</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252294</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Tarihi, doğal ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel değerleri ile &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan Balıkesir şehri, Sel&amp;ccedil;uk Planlama Okulu tarafından 2014-2015 Eğitim &amp;Ouml;ğretim Yılı Planlama St&amp;uuml;dyosu 5 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 6 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. Bir yıl boyunca devam eden &amp;ccedil;alışmalarda, &amp;ouml;ğrencilere kronik hale gelmiş kentsel/kırsal sorunlara stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerileri geliştirebilme becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. &amp;Ouml;ğrencilerden se&amp;ccedil;tikleri tema bağlamında saptadıkları bir soruna ya da potansiyele ilişkin kuramsal ve kavramsal temel oluşturmaları, analiz ve sentezler &amp;uuml;retmeleri ve meselelere s&amp;uuml;re&amp;ccedil; odaklı yaklaşarak stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mler geliştirmeleri istenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu kitap, &amp;ouml;ğrencilerimizin se&amp;ccedil;tikleri alan veya sorun ekseninde s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;kleri &amp;ccedil;alışmaların bir &amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;d&amp;uuml;r. Bu deneyim sayesinde &amp;ouml;ğrencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme fırsatı bulmuş, kapsamlı saha araştırması y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme ve araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta, şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren stratejik planlama, ulaşım planlaması, kentsel koruma, erişebilirlik, ekolojik planlama, kırsal kalkınma, hava kirliliği, end&amp;uuml;striyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m, s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirlik, yaşam kalitesi, yaşlı dostu kent vb. pek &amp;ccedil;ok konuda yazılmış &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Balıkesir&amp;rsquo;e faydalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, Balıkesir&amp;rsquo;e y&amp;ouml;nelik karar vericileri, kent y&amp;ouml;neticilerini ve Balıkesirlileri şehrin sorun ve potansiyelleri &amp;uuml;zerine daha hassas d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitabın hazırlık s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;ğrencilerimize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
55
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5555
İndirme 1717
Veri hacmi 389.7 MB389.7 MB
Tekil görüntülenme 4444
Tekil indirme 1313

Alıntı yap