Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:creator>Erdem, Rahmi</dc:creator>
 <dc:creator>Alkan Meşhur, H. Filiz</dc:creator>
 <dc:creator>Ertuğay, Kıvanç</dc:creator>
 <dc:creator>Fındıklar Ülkü, Çiğdem</dc:creator>
 <dc:date>2017-12-10</dc:date>
 <dc:description>Tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile öne çıkan Balıkesir şehri, Selçuk Planlama Okulu tarafından 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Planlama Stüdyosu 5 ve Planlama Stüdyosu 6 dersleri kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bir yıl boyunca devam eden çalışmalarda, öğrencilere kronik hale gelmiş kentsel/kırsal sorunlara stratejik çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. Öğrencilerden seçtikleri tema bağlamında saptadıkları bir soruna ya da potansiyele ilişkin kuramsal ve kavramsal temel oluşturmaları, analiz ve sentezler üretmeleri ve meselelere süreç odaklı yaklaşarak stratejik çözümler geliştirmeleri istenmiştir.

Bu kitap, öğrencilerimizin seçtikleri alan veya sorun ekseninde sürdürdükleri çalışmaların bir ürünüdür. Bu deneyim sayesinde öğrencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme fırsatı bulmuş, kapsamlı saha araştırması yürütme ve araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye dönüştürme becerisi kazanmışlardır.

Kitapta, şehir ve bölge planlama disiplininin ilgi alanına giren stratejik planlama, ulaşım planlaması, kentsel koruma, erişebilirlik, ekolojik planlama, kırsal kalkınma, hava kirliliği, endüstriyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, yaşlı dostu kent vb. pek çok konuda yazılmış özgün ve ilgi çekici araştırma makaleleri yer almaktadır.

Balıkesir’e faydalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitap, Balıkesir’e yönelik karar vericileri, kent yöneticilerini ve Balıkesirlileri şehrin sorun ve potansiyelleri üzerine daha hassas düşünmeye davet etmektedir. Kitabın hazırlık sürecinde öğrencilerimize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler Grubu</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252295</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252295</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Nobel Akademik Yayıncılık</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Balıkesir</dc:subject>
 <dc:subject>Şehir</dc:subject>
 <dc:subject>Bölge</dc:subject>
 <dc:subject>Planlama</dc:subject>
 <dc:subject>Stratejik</dc:subject>
 <dc:subject>Sorun</dc:subject>
 <dc:subject>Çözüm</dc:subject>
 <dc:subject>Kent</dc:subject>
 <dc:title>BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
55
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5555
İndirme 1717
Veri hacmi 389.7 MB389.7 MB
Tekil görüntülenme 4444
Tekil indirme 1313

Alıntı yap