Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252211</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252210</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">13</subfield>
  <subfield code="p">Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
  <subfield code="c">43-48</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230112110529.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Giriş: &amp;Uuml;lkemizde gece yarısından sonra a&amp;ccedil; kalma uygulamasının ve ameliyata alınma s&amp;uuml;relerinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat &amp;ouml;ncesi ve sonrası s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te hastaların anksiyetesini arttırdığı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. Ama&amp;ccedil;: Ameliyat &amp;ouml;ncesi a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resinin ameliyat &amp;ouml;ncesi ve sonrası anksiyete d&amp;uuml;zeyine etkisini incelemektir. Y&amp;ouml;ntem: Araştırma, ileriye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k, kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. &amp;Ouml;rneklemi Ağustos 2015-Ocak 2016&amp;rsquo;da bir &amp;uuml;niversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde elektif cerrahi planlanan 86 hasta oluşturdu. Hastalar a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resine g&amp;ouml;re iki gruba ayrıldı (Grup 1 &amp;lt; 8 saat; Grup 2 &amp;ge; 8 saat). Veriler &amp;ldquo;Sosyodemografik ve Klinik &amp;Ouml;zellikler Formu&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;Durumluk ve S&amp;uuml;rekli Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği&amp;rdquo; ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Grupların sosyodemografik ve klinik &amp;ouml;zellikler a&amp;ccedil;ısından benzer olduğu saptandı. Grup 1&amp;rsquo;in ortalama a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resi 7.34 &amp;plusmn; 0.18, Grup 2&amp;rsquo;nin 12.01 &amp;plusmn; 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar arasında kliniğe yattığı g&amp;uuml;n S&amp;uuml;rekli Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği puan ortalamaları, ameliyat &amp;ouml;ncesi ve ameliyat sonrası Durumluk Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonu&amp;ccedil;: Her iki grubun ameliyat &amp;ouml;ncesi hafif d&amp;uuml;zeyde anksiyete yaşadığı saptanmış olmasına rağmen, a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resinin hastaların anksiyete d&amp;uuml;zeyini etkilemediği bulundu.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252211</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:6566e861c7864ee62d985808394abc66</subfield>
  <subfield code="s">283123</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252211/files/Ameliyat öncesi açlık durumu anksiyete.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252211</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yaprak Sarıgöl Ordin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Zeynep Deveci</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Buket Çelik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1363-8471</subfield>
  <subfield code="a">Emel Sütsünbüloğlu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Özgül Karayurt</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-04-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ameliyat Öncesi Dönem</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Açlık</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Anksiyete</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hemşirelik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ortopedik cerrahi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Özlem Bilik</subfield>
 </datafield>
</record>
59
56
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5960
İndirme 5656
Veri hacmi 15.9 MB15.9 MB
Tekil görüntülenme 5152
Tekil indirme 4949

Alıntı yap