Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252211</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Özlem Bilik</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yaprak Sarıgöl Ordin</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Zeynep Deveci</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Buket Çelik</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Emel Sütsünbüloğlu</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1363-8471</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Özgül Karayurt</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Ameliyat Öncesi Dönem</subject>
  <subject>Açlık</subject>
  <subject>Anksiyete</subject>
  <subject>Hemşirelik</subject>
  <subject>ortopedik cerrahi</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-04-15</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252211</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252210</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Giriş: &amp;Uuml;lkemizde gece yarısından sonra a&amp;ccedil; kalma uygulamasının ve ameliyata alınma s&amp;uuml;relerinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat &amp;ouml;ncesi ve sonrası s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te hastaların anksiyetesini arttırdığı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lmektedir. Ama&amp;ccedil;: Ameliyat &amp;ouml;ncesi a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resinin ameliyat &amp;ouml;ncesi ve sonrası anksiyete d&amp;uuml;zeyine etkisini incelemektir. Y&amp;ouml;ntem: Araştırma, ileriye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k, kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. &amp;Ouml;rneklemi Ağustos 2015-Ocak 2016&amp;rsquo;da bir &amp;uuml;niversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde elektif cerrahi planlanan 86 hasta oluşturdu. Hastalar a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resine g&amp;ouml;re iki gruba ayrıldı (Grup 1 &amp;lt; 8 saat; Grup 2 &amp;ge; 8 saat). Veriler &amp;ldquo;Sosyodemografik ve Klinik &amp;Ouml;zellikler Formu&amp;rdquo; ve &amp;ldquo;Durumluk ve S&amp;uuml;rekli Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği&amp;rdquo; ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Grupların sosyodemografik ve klinik &amp;ouml;zellikler a&amp;ccedil;ısından benzer olduğu saptandı. Grup 1&amp;rsquo;in ortalama a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resi 7.34 &amp;plusmn; 0.18, Grup 2&amp;rsquo;nin 12.01 &amp;plusmn; 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar arasında kliniğe yattığı g&amp;uuml;n S&amp;uuml;rekli Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği puan ortalamaları, ameliyat &amp;ouml;ncesi ve ameliyat sonrası Durumluk Kaygı &amp;Ouml;l&amp;ccedil;eği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonu&amp;ccedil;: Her iki grubun ameliyat &amp;ouml;ncesi hafif d&amp;uuml;zeyde anksiyete yaşadığı saptanmış olmasına rağmen, a&amp;ccedil;lık s&amp;uuml;resinin hastaların anksiyete d&amp;uuml;zeyini etkilemediği bulundu.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
58
55
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5859
İndirme 5555
Veri hacmi 15.6 MB15.6 MB
Tekil görüntülenme 5051
Tekil indirme 4848

Alıntı yap