Dergi makalesi Açık Erişim

TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI

Hakan Kocak


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252047</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252046</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">41</subfield>
  <subfield code="p">TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">277-306</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221112004553.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&amp;Uuml;lkeler ihtiya&amp;ccedil; duydukları patentli ila&amp;ccedil;lara zorunlu lisans yoluyla daha uygun koşullarda erişebilmektedirler. Zorunlu lisans, patent sahibinin rızası olmaksızın bir kamu otoritesi kararı ile devlete veya &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; kişilere verilen patent konusu buluşu kullanma yetkisidir. Zorunlu lisans sayesinde, bir yandan patent sahibinin menfaati uluslararası anlaşmalarda ve ulusal d&amp;uuml;zenlemelerde belirlenen ilke ve esaslar &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde korunurken; diğer yandan, toplumun patentli ila&amp;ccedil;lara duyduğu ihtiya&amp;ccedil; karşılanmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışmada, ila&amp;ccedil;lara erişim sorununun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;nde zorunlu lisans kurumunun oynadığı rol, Ticaretle Bağlantılı Fikri M&amp;uuml;lkiyet Anlaşması (TRIPS Anlaşması) bağlamında incelenmektedir. Bu &amp;ccedil;alışma, d&amp;ouml;rt b&amp;ouml;l&amp;uuml;mden oluşmaktadır. Birinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, ila&amp;ccedil; buluşlarının patent korumasına alınması s&amp;uuml;recinden bahsedilmektedir. İkinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, zorunlu lisans kurumunun genel esasları a&amp;ccedil;ıklanmaktadır. &amp;Uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, ila&amp;ccedil; patentleri hakkında zorunlu lisansa karar verilmesi s&amp;uuml;reci incelenmektedir. Son olarak, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar ila&amp;ccedil; patentleri y&amp;ouml;n&amp;uuml;nden zorunlu lisans uygulamasına değinilmektedir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252047</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:e3e13363ce002a1fe8e5cbb58ab0f2e4</subfield>
  <subfield code="s">395016</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252047/files/TRIPS ANLA__MASI___NDA __LA__ PATENTLER__N__N ZORUNLU L__SANSI[</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252047</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-01-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Zorunlu Lisans</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İlaç Patenti</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">TRIPS Anlaşması</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Doha Deklarasyonu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lisans Bedeli</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İlaçlara Erişim Hakkı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9591-028X</subfield>
  <subfield code="u">ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ</subfield>
  <subfield code="a">Hakan Kocak</subfield>
 </datafield>
</record>
31
9
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3131
İndirme 99
Veri hacmi 3.6 MB3.6 MB
Tekil görüntülenme 2828
Tekil indirme 88

Alıntı yap