Dergi makalesi Açık Erişim

TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI

Hakan Kocak


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252047</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Hakan Kocak</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9591-028X</nameIdentifier>
   <affiliation>ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Trips Anlaşmasi'Nda İlaç Patentleri̇ni̇n Zorunlu Li̇sansi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Zorunlu Lisans</subject>
  <subject>İlaç Patenti</subject>
  <subject>TRIPS Anlaşması</subject>
  <subject>Doha Deklarasyonu</subject>
  <subject>Lisans Bedeli</subject>
  <subject>İlaçlara Erişim Hakkı</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-01-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252047</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252046</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Uuml;lkeler ihtiya&amp;ccedil; duydukları patentli ila&amp;ccedil;lara zorunlu lisans yoluyla daha uygun koşullarda erişebilmektedirler. Zorunlu lisans, patent sahibinin rızası olmaksızın bir kamu otoritesi kararı ile devlete veya &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; kişilere verilen patent konusu buluşu kullanma yetkisidir. Zorunlu lisans sayesinde, bir yandan patent sahibinin menfaati uluslararası anlaşmalarda ve ulusal d&amp;uuml;zenlemelerde belirlenen ilke ve esaslar &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde korunurken; diğer yandan, toplumun patentli ila&amp;ccedil;lara duyduğu ihtiya&amp;ccedil; karşılanmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışmada, ila&amp;ccedil;lara erişim sorununun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;nde zorunlu lisans kurumunun oynadığı rol, Ticaretle Bağlantılı Fikri M&amp;uuml;lkiyet Anlaşması (TRIPS Anlaşması) bağlamında incelenmektedir. Bu &amp;ccedil;alışma, d&amp;ouml;rt b&amp;ouml;l&amp;uuml;mden oluşmaktadır. Birinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, ila&amp;ccedil; buluşlarının patent korumasına alınması s&amp;uuml;recinden bahsedilmektedir. İkinci b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, zorunlu lisans kurumunun genel esasları a&amp;ccedil;ıklanmaktadır. &amp;Uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; b&amp;ouml;l&amp;uuml;mde, ila&amp;ccedil; patentleri hakkında zorunlu lisansa karar verilmesi s&amp;uuml;reci incelenmektedir. Son olarak, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar ila&amp;ccedil; patentleri y&amp;ouml;n&amp;uuml;nden zorunlu lisans uygulamasına değinilmektedir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
44
10
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4444
İndirme 1010
Veri hacmi 4.0 MB4.0 MB
Tekil görüntülenme 4040
Tekil indirme 99

Alıntı yap