Dergi makalesi Açık Erişim

TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI

Hakan Kocak


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Hakan Kocak</dc:creator>
 <dc:date>2020-01-01</dc:date>
 <dc:description>Ülkeler ihtiyaç duydukları patentli ilaçlara zorunlu lisans yoluyla daha uygun koşullarda erişebilmektedirler. Zorunlu lisans, patent sahibinin rızası olmaksızın bir kamu otoritesi kararı ile devlete veya üçüncü kişilere verilen patent konusu buluşu kullanma yetkisidir. Zorunlu lisans sayesinde, bir yandan patent sahibinin menfaati uluslararası anlaşmalarda ve ulusal düzenlemelerde belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde korunurken; diğer yandan, toplumun patentli ilaçlara duyduğu ihtiyaç karşılanmaktadır. Bu çalışmada, ilaçlara erişim sorununun çözümünde zorunlu lisans kurumunun oynadığı rol, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS Anlaşması) bağlamında incelenmektedir. Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ilaç buluşlarının patent korumasına alınması sürecinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde, zorunlu lisans kurumunun genel esasları açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, ilaç patentleri hakkında zorunlu lisansa karar verilmesi süreci incelenmektedir. Son olarak, günümüze kadar ilaç patentleri yönünden zorunlu lisans uygulamasına değinilmektedir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252047</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252047</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ 41(1) 277-306</dc:source>
 <dc:subject>Zorunlu Lisans</dc:subject>
 <dc:subject>İlaç Patenti</dc:subject>
 <dc:subject>TRIPS Anlaşması</dc:subject>
 <dc:subject>Doha Deklarasyonu</dc:subject>
 <dc:subject>Lisans Bedeli</dc:subject>
 <dc:subject>İlaçlara Erişim Hakkı</dc:subject>
 <dc:title>TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
44
10
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4444
İndirme 1010
Veri hacmi 4.0 MB4.0 MB
Tekil görüntülenme 4040
Tekil indirme 99

Alıntı yap