Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">259-63</subfield>
  <subfield code="p">Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">29</subfield>
  <subfield code="n">4</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228092</controlfield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-09-13</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228092</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9674-8608</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</subfield>
  <subfield code="a">Akyıldız, Hatice Seçil</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9045-4636</subfield>
  <subfield code="u">Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</subfield>
  <subfield code="a">Yücel, Levent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4749-3511</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</subfield>
  <subfield code="a">Karakaya Gojayev, Ebru</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8195-4380</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</subfield>
  <subfield code="a">Beton, Süha</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9973-7170</subfield>
  <subfield code="u">Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</subfield>
  <subfield code="a">Başak, Hazan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozanın bazal membranının pigmentasyonu olarak tanımlanmıştır ve her ne kadar sigara ile ilişkilendirilse de malignite ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. &amp;Ccedil;alışmadaki amacımız, LM ile malign ve premalign lezyon varlığı hakkında literat&amp;uuml;re katkıda bulunmak ayrıca LM ş&amp;uuml;pheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gerekliliğini tartışmaktır. Gere&amp;ccedil; ve Y&amp;ouml;ntemler: Ankara &amp;Uuml;niversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD&amp;rsquo;de, 2010-2020 tarihleri arasında DL sonrası histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: &amp;Ccedil;alışmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kadın toplam 6 hasta d&amp;acirc;hil edildi ve yaş ortalamaları 62 (&amp;plusmn;13) idi. T&amp;uuml;m hastalarda sigara kullanımı mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, diğer hastalarda ise hiperkeratoz saptandı. Hastaların takipleri ortalama 60,6 aydı (18-120 ay arasında) ve herhangi bir maligniteye rastlanmadı. D&amp;ouml;rt (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yapıldı, 2 hastada d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k dereceli displazi saptanırken, diğer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonu&amp;ccedil;: LM&amp;rsquo;nin skuam&amp;ouml;z h&amp;uuml;creli karsinom gelişimi &amp;uuml;zerine etkisi hen&amp;uuml;z bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteliği nedeniyle LM&amp;rsquo;li hastaların uzun s&amp;uuml;reli takibi &amp;ouml;nem taşır. LM, nadir bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yapılmasını, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri gelişiminde etkili risk fakt&amp;ouml;rleri bir arada değerlendirilerek DL uygulanması kararı alınmasını &amp;ouml;nermekteyiz.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.24179/kbbbbc.2021-85463</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Laringeal melanozis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">premalign larinks hastalıkları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">larinks neoplazmları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220110112457.0</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/228092/files/186346784625743.pdf</subfield>
  <subfield code="s">516090</subfield>
  <subfield code="z">md5:72f394cc1cd86ab24227386e0a238b23</subfield>
 </datafield>
</record>
214
68
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 214
İndirme 68
Veri hacmi 35.1 MB
Tekil görüntülenme 155
Tekil indirme 65

Alıntı yap