Kitap Açık Erişim

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Kurttekin, Fatma


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211022211259.0</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-okuokutyayinlari</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:227993</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Din Eğitimi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Değer</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Dini Değerler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ahlaki Değerler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">100 Temel Eser</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">book</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Sivas Cumhuriyet Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-5083-4746</subfield>
  <subfield code="a">Kurttekin, Fatma</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2=" ">
  <subfield code="a">Education</subfield>
  <subfield code="0">(url)http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2=" ">
  <subfield code="a">Religious education</subfield>
  <subfield code="0">(url)http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112630</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2=" ">
  <subfield code="a">Moral education</subfield>
  <subfield code="0">(url)http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087200</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Eskişehir Osmangazi Ünivesitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3850-5691</subfield>
  <subfield code="4">edt</subfield>
  <subfield code="a">Tekin, İshak</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Bursa Uludağ Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4056-6450</subfield>
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="a">Kılavuz, Mehmet Akif</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:c99cc20b5665290d8d0ff6db6f6a32b5</subfield>
  <subfield code="s">14663101</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/227993/files/No.3_ISBN 978-605-74416-2-1.pdf</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">227993</controlfield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-okuokutyayinlari</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-06-25</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.227993</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Acuner, H. Yusuf. 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlâkî Yargı Gelişimi ve Ahlâk Eğitimi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Savaş Yayınları, 1984.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aslantürk, Zeki. Araştırma Metot ve Teknikleri. İstanbul: İFAV Yayınları, 1999.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aydın, Mahmut. Monologdan Diyaloğa: Çağdaş Hristiyan Düşüncesinde Hris-tiyan-Müslüman Diyaloğu. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aydın, Mehmet Zeki. "Okullarda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi" Docplayer. Erişim 19.05.2021. https://docplayer.biz.tr/185804925-Okulda-calisan-herkesin-gorevi-olarak-degerler-egitimi-1.html.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ayhan, Halis- Hökelekli, Hayati - Öcal, Mustafa - Ekşi, Halil – Mehmedoğlu, Yurdagül. Din ve Ahlâk Eğitim Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. İs-tanbul: Dem Yayınları, 2004.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Çağrıcı, Mustafa. "Şükür". Türkiye Diyanet Vakıfı İslâm Ansiklopedisi. Eri-şim: 30.05.2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/sukur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cebeci, Aylin. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Ahlâkî De-ğerlerin Eğitimi ve Öğretimi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cervantes, Don Kişot, ed. Mehmet Dikmen. İstanbul: Karanfil Yayınları, 2012.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Collodi, Carlo. Pinokyo. çev. Nihal Yeğinobalı. Ankara: İmge Yayınları, 2011.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Çelenk, Şule. Çocuklara Dinî Alışkanlıkların Kazandırılmasında Aile, Okul ve Çevrenin Etkisi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. çev. Akşit Göktürk. İstanbul: YKY Yayınları, 2012.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isIdenticalTo</subfield>
  <subfield code="n">isbn</subfield>
  <subfield code="a">978-605-74416-2-1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isIdenticalTo</subfield>
  <subfield code="n">url</subfield>
  <subfield code="a">https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/978-605-74416-2-1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.227992</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="z">0000-0002-5083-4746</subfield>
  <subfield code="b">Oku Okut Yayınları</subfield>
  <subfield code="t">On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler</subfield>
  <subfield code="a">Ankara, türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Sivas Cumhuriyet Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&amp;Ccedil;ocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hik&amp;acirc;yeler ve romanlar ruh d&amp;uuml;nyamızı etkilemekle kalmayıp din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser i&amp;ccedil;inden &amp;ouml;ğrencilerin en &amp;ccedil;ok okuduğu kitapların din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye &amp;ccedil;alışılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;Ccedil;alışmaya temel oluşturan problemleri&amp;nbsp;şu&amp;nbsp;şekilde &amp;ouml;zetlemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r: 100 Temel Eser i&amp;ccedil;inden se&amp;ccedil;ilen kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin &amp;ouml;ğretiminde edebi eserlerden faydalanılabilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullanılabilir mi? Bahsedilen eserler &amp;ouml;ğrencilerin din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; eğitimini nasıl etkilemektedir?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu problemlerin incelenmeye &amp;ccedil;alışıldığı araştırmada, betimsel alan araştırması y&amp;ouml;ntemi kullanılarak bazı din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerler tespit edilmiş&amp;nbsp;ve bu değerlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel alınarak hazırlanan anketler farklı liselerin 1. sınıfında okuyan 200 &amp;ouml;ğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan sonra &amp;ouml;ğrenciler ve &amp;ouml;ğretmenlerle g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonunda, bahsedilen kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin yoğun olarak işlendiği, &amp;ouml;ğrencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitapları okuduğu ve etkilendiği ancak DKAB derslerinde kullanılması konusunda, kitapları sanat eseri olarak g&amp;ouml;rmelerinden dolayı zihinsel karmaşıklık yaşadıkları g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bununla birlikte din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerleri belirli bir kesim ya da zamanla sınırlandırmayan, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zle bağlantı kurabilen, &amp;ouml;ğrencilerin ilgi ile ihtiya&amp;ccedil;larını dikkate alan ve ger&amp;ccedil;eklik algısına uyan eserlerin yazılmasına ihtiya&amp;ccedil; olduğu ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
</record>
120
89
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 8989
Veri hacmi 1.3 GB1.3 GB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 8080

Alıntı yap