Kitap Açık Erişim

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Kurttekin, Fatma


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Tekin, İshak</dc:contributor>
 <dc:creator>Kurttekin, Fatma</dc:creator>
 <dc:date>2021-06-25</dc:date>
 <dc:description>Çocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hikâyeler ve romanlar ruh dünyamızı etkilemekle kalmayıp dinî ve ahlâkî gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser içinden öğrencilerin en çok okuduğu kitapların dinî ve ahlâkî gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye çalışılmıştır.

Çalışmaya temel oluşturan problemleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 100 Temel Eser içinden seçilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Dinî ve ahlâkî değerlerin öğretiminde edebi eserlerden faydalanılabilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullanılabilir mi? Bahsedilen eserler öğrencilerin dinî ve ahlâkî eğitimini nasıl etkilemektedir?

Bu problemlerin incelenmeye çalışıldığı araştırmada, betimsel alan araştırması yöntemi kullanılarak bazı dinî ve ahlâkî değerler tespit edilmiş ve bu değerlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel alınarak hazırlanan anketler farklı liselerin 1. sınıfında okuyan 200 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan sonra öğrenciler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilmiştir.

Sonunda, bahsedilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin yoğun olarak işlendiği, öğrencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitapları okuduğu ve etkilendiği ancak DKAB derslerinde kullanılması konusunda, kitapları sanat eseri olarak görmelerinden dolayı zihinsel karmaşıklık yaşadıkları görülmüştür. Bununla birlikte dinî ve ahlâkî değerleri belirli bir kesim ya da zamanla sınırlandırmayan, günümüzle bağlantı kurabilen, öğrencilerin ilgi ile ihtiyaçlarını dikkate alan ve gerçeklik algısına uyan eserlerin yazılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/227993</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:227993</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Oku Okut Yayınları</dc:publisher>
 <dc:relation>isbn:978-605-74416-2-1</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/978-605-74416-2-1</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Din Eğitimi</dc:subject>
 <dc:subject>Değer</dc:subject>
 <dc:subject>Dini Değerler</dc:subject>
 <dc:subject>Ahlaki Değerler</dc:subject>
 <dc:subject>100 Temel Eser</dc:subject>
 <dc:subject>Türkiye</dc:subject>
 <dc:subject>Education</dc:subject>
 <dc:subject>Religious education</dc:subject>
 <dc:subject>Moral education</dc:subject>
 <dc:title>On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
120
89
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 8989
Veri hacmi 1.3 GB1.3 GB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 8080

Alıntı yap