Kitap Açık Erişim

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Kurttekin, Fatma


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.227993</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kurttekin, Fatma</creatorName>
   <givenName>Fatma</givenName>
   <familyName>Kurttekin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5083-4746</nameIdentifier>
   <affiliation>Sivas Cumhuriyet Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>On Temel Eser Örneğinde Dinî Ve Ahlâkî Değerler</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Din Eğitimi</subject>
  <subject>Değer</subject>
  <subject>Dini Değerler</subject>
  <subject>Ahlaki Değerler</subject>
  <subject>100 Temel Eser</subject>
  <subject>Türkiye</subject>
  <subject subjectScheme="url">http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989</subject>
  <subject subjectScheme="url">http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112630</subject>
  <subject subjectScheme="url">http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087200</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Editor">
   <contributorName>Tekin, İshak</contributorName>
   <givenName>İshak</givenName>
   <familyName>Tekin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3850-5691</nameIdentifier>
   <affiliation>Eskişehir Osmangazi Ünivesitesi</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>Kılavuz, Mehmet Akif</contributorName>
   <givenName>Mehmet Akif</givenName>
   <familyName>Kılavuz</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4056-6450</nameIdentifier>
   <affiliation>Bursa Uludağ Üniversitesi</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-06-25</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227993</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN" relationType="IsIdenticalTo">978-605-74416-2-1</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsIdenticalTo">https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/978-605-74416-2-1</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.227992</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Ccedil;ocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hik&amp;acirc;yeler ve romanlar ruh d&amp;uuml;nyamızı etkilemekle kalmayıp din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser i&amp;ccedil;inden &amp;ouml;ğrencilerin en &amp;ccedil;ok okuduğu kitapların din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye &amp;ccedil;alışılmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;Ccedil;alışmaya temel oluşturan problemleri&amp;nbsp;şu&amp;nbsp;şekilde &amp;ouml;zetlemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r: 100 Temel Eser i&amp;ccedil;inden se&amp;ccedil;ilen kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin &amp;ouml;ğretiminde edebi eserlerden faydalanılabilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullanılabilir mi? Bahsedilen eserler &amp;ouml;ğrencilerin din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; eğitimini nasıl etkilemektedir?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu problemlerin incelenmeye &amp;ccedil;alışıldığı araştırmada, betimsel alan araştırması y&amp;ouml;ntemi kullanılarak bazı din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerler tespit edilmiş&amp;nbsp;ve bu değerlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel alınarak hazırlanan anketler farklı liselerin 1. sınıfında okuyan 200 &amp;ouml;ğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan sonra &amp;ouml;ğrenciler ve &amp;ouml;ğretmenlerle g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sonunda, bahsedilen kitaplarda din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerlerin yoğun olarak işlendiği, &amp;ouml;ğrencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitapları okuduğu ve etkilendiği ancak DKAB derslerinde kullanılması konusunda, kitapları sanat eseri olarak g&amp;ouml;rmelerinden dolayı zihinsel karmaşıklık yaşadıkları g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bununla birlikte din&amp;icirc; ve ahl&amp;acirc;k&amp;icirc; değerleri belirli bir kesim ya da zamanla sınırlandırmayan, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zle bağlantı kurabilen, &amp;ouml;ğrencilerin ilgi ile ihtiya&amp;ccedil;larını dikkate alan ve ger&amp;ccedil;eklik algısına uyan eserlerin yazılmasına ihtiya&amp;ccedil; olduğu ortaya &amp;ccedil;ıkmıştır.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Acuner, H. Yusuf. 14-18 Ya\u015f Aras\u0131 Gen\u00e7lerde Ahl\u00e2k\u00ee Yarg\u0131 Geli\u015fimi ve Ahl\u00e2k E\u011fitimi. Samsun: Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi Sosyal Bi-limler Enstit\u00fcs\u00fc, Doktora Tezi, 2004.", "Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri S\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc. Ankara: Sava\u015f Yay\u0131nlar\u0131, 1984.", "Aslant\u00fcrk, Zeki. Ara\u015ft\u0131rma Metot ve Teknikleri. \u0130stanbul: \u0130FAV Yay\u0131nlar\u0131, 1999.", "Ayd\u0131n, Mahmut. Monologdan Diyalo\u011fa: \u00c7a\u011fda\u015f Hristiyan D\u00fc\u015f\u00fcncesinde Hris-tiyan-M\u00fcsl\u00fcman Diyalo\u011fu. Ankara: Ankara Okulu Yay\u0131nlar\u0131, 2001.", "Ayd\u0131n, Mehmet Zeki. \"Okullarda \u00c7al\u0131\u015fan Herkesin G\u00f6revi Olarak De\u011ferler E\u011fitimi\" Docplayer. Eri\u015fim 19.05.2021. https://docplayer.biz.tr/185804925-Okulda-calisan-herkesin-gorevi-olarak-degerler-egitimi-1.html.", "Ayhan, Halis- H\u00f6kelekli, Hayati - \u00d6cal, Mustafa - Ek\u015fi, Halil \u2013 Mehmedo\u011flu, Yurdag\u00fcl. Din ve Ahl\u00e2k E\u011fitim \u00d6\u011fretiminde Yeni Yakla\u015f\u0131mlar. \u0130s-tanbul: Dem Yay\u0131nlar\u0131, 2004.", "\u00c7a\u011fr\u0131c\u0131, Mustafa. \"\u015e\u00fck\u00fcr\". T\u00fcrkiye Diyanet Vak\u0131f\u0131 \u0130sl\u00e2m Ansiklopedisi. Eri-\u015fim: 30.05.2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/sukur", "Cebeci, Aylin. \u0130lk\u00f6\u011fretim Din K\u00fclt\u00fcr\u00fc ve Ahl\u00e2k Bilgisi Derslerinde Ahl\u00e2k\u00ee De-\u011ferlerin E\u011fitimi ve \u00d6\u011fretimi. Bursa: Uluda\u011f \u00dcniversitesi Sosyal Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc, Y\u00fcksek Lisans Tezi, 2005.", "Cervantes, Don Ki\u015fot, ed. Mehmet Dikmen. \u0130stanbul: Karanfil Yay\u0131nlar\u0131, 2012.", "Collodi, Carlo. Pinokyo. \u00e7ev. Nihal Ye\u011finobal\u0131. Ankara: \u0130mge Yay\u0131nlar\u0131, 2011.", "\u00c7elenk, \u015eule. \u00c7ocuklara Din\u00ee Al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n Kazand\u0131r\u0131lmas\u0131nda Aile, Okul ve \u00c7evrenin Etkisi. Sivas: Cumhuriyet \u00dcniversitesi Sosyal Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc, Y\u00fcksek Lisans Tezi, 2004.", "Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. \u00e7ev. Ak\u015fit G\u00f6kt\u00fcrk. \u0130stanbul: YKY Yay\u0131nlar\u0131, 2012."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
120
89
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 8989
Veri hacmi 1.3 GB1.3 GB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 8080

Alıntı yap