Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet

Kuruhalil, İsmail; Özyazıcı, Aleyna; HOSSEINNEZHAD, Fahimeh


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.227977</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kuruhalil, İsmail</creatorName>
   <givenName>İsmail</givenName>
   <familyName>Kuruhalil</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4581-3729</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Aydın Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Özyazıcı, Aleyna</creatorName>
   <givenName>Aleyna</givenName>
   <familyName>Özyazıcı</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9285-2216</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Aydın Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>HOSSEINNEZHAD, Fahimeh</creatorName>
   <givenName>Fahimeh</givenName>
   <familyName>HOSSEINNEZHAD</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1958-462X</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Aydın Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Türkiye'De Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Covid-19 pandemisi</subject>
  <subject>sosyal sorunlar</subject>
  <subject>sosyal hizmet</subject>
  <subject>kriz</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-06-30</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227977</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.227976</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Sosyal hizmet bir bilimsel disiplin ve uygulamaya dayalı meslek olarak toplumdaki sosyal sorunlar ve dezavantajı konumda olan bireylerle yakından ilgilenmektedir. Sosyal hizmet; birey, aile, gruplar, topluluklar ve toplumların temel ihtiya&amp;ccedil;ları karşılamak, sosyal işlevlerini artırmak ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirmek, psikososyal destek sağlamak ve toplumun genel anlamda refahı ve iyilik halını geliştirmek amacıyla toplumu ve bireyi bir b&amp;uuml;t&amp;uuml;n olarak ve &amp;ccedil;evresi i&amp;ccedil;inde ele almaktadır. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı kriz olarak tanımlanan Covid-19 pandemisi d&amp;ouml;neminde sosyal hizmet sunumunu İstanbul&amp;rsquo;da bulunan ve sosyal hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve belediye sosyal hizmet birimleri &amp;ouml;rnekleminde incelemektir. Araştırma kapsamında toplam 80 meslek elemanı ve y&amp;ouml;netici ile 45 kurumda; 28 SHM ve 17 belediyede g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmeler ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Bulgular b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;nde Covid-19 pandemisi &amp;ouml;ncesi, pandemi d&amp;ouml;neminde sosyal hizmet sunumu ve yaşanan sorunlar &amp;uuml;&amp;ccedil; başlık altında ele alınmıştır. Burada ama&amp;ccedil; pandemi &amp;ouml;ncesi ve pandemi s&amp;uuml;recinde sosyal hizmetin krize m&amp;uuml;dahale aşamasında nasıl bir performans g&amp;ouml;sterdiğini anlamak ve durum analizi yapabilmektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara g&amp;ouml;re pandemi &amp;ouml;ncesi verilen hizmetlerin bir kısmı pandemi d&amp;ouml;neminde askıya alınmış, krize m&amp;uuml;dahale anlamında yeni hizmetler ortaya &amp;ccedil;ıkmış, acil ihtiya&amp;ccedil;ları karşılama ve sosyal yardım &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkmıştır. Diğer taraftan başvuruların dijital olarak alınması sonucu meslek elemanlarının iş y&amp;uuml;k&amp;uuml; artış g&amp;ouml;stermiş ve g&amp;ouml;rev karmaşası yaşanmıştır.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Yürütücüsü olduğum projeden çıkan yayın</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>120K533</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
118
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 118118
İndirme 1717
Veri hacmi 6.2 MB6.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 1717

Alıntı yap