Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet

Kuruhalil, İsmail; Özyazıcı, Aleyna; HOSSEINNEZHAD, Fahimeh


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48623/aperta.227977", 
 "abstract": "<p>Sosyal hizmet bir bilimsel disiplin ve uygulamaya dayal\u0131 meslek olarak toplumdaki sosyal sorunlar ve dezavantaj\u0131 konumda olan bireylerle yak\u0131ndan ilgilenmektedir. Sosyal hizmet; birey, aile, gruplar, topluluklar ve toplumlar\u0131n temel ihtiya&ccedil;lar\u0131 kar\u015f\u0131lamak, sosyal i\u015flevlerini art\u0131rmak ve g&uuml;&ccedil;lendirmek, psikososyal destek sa\u011flamak ve toplumun genel anlamda refah\u0131 ve iyilik hal\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek amac\u0131yla toplumu ve bireyi bir b&uuml;t&uuml;n olarak ve &ccedil;evresi i&ccedil;inde ele almaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 kriz olarak tan\u0131mlanan Covid-19 pandemisi d&ouml;neminde sosyal hizmet sunumunu \u0130stanbul&rsquo;da bulunan ve sosyal hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve belediye sosyal hizmet birimleri &ouml;rnekleminde incelemektir. Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda toplam 80 meslek eleman\u0131 ve y&ouml;netici ile 45 kurumda; 28 SHM ve 17 belediyede g&ouml;r&uuml;\u015fmeler ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015ftir. Bulgular b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde Covid-19 pandemisi &ouml;ncesi, pandemi d&ouml;neminde sosyal hizmet sunumu ve ya\u015fanan sorunlar &uuml;&ccedil; ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Burada ama&ccedil; pandemi &ouml;ncesi ve pandemi s&uuml;recinde sosyal hizmetin krize m&uuml;dahale a\u015famas\u0131nda nas\u0131l bir performans g&ouml;sterdi\u011fini anlamak ve durum analizi yapabilmektir. Ara\u015ft\u0131rmadan elde edilen bulgulara g&ouml;re pandemi &ouml;ncesi verilen hizmetlerin bir k\u0131sm\u0131 pandemi d&ouml;neminde ask\u0131ya al\u0131nm\u0131\u015f, krize m&uuml;dahale anlam\u0131nda yeni hizmetler ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015f, acil ihtiya&ccedil;lar\u0131 kar\u015f\u0131lama ve sosyal yard\u0131m &ouml;n plana &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Di\u011fer taraftan ba\u015fvurular\u0131n dijital olarak al\u0131nmas\u0131 sonucu meslek elemanlar\u0131n\u0131n i\u015f y&uuml;k&uuml; art\u0131\u015f g&ouml;stermi\u015f ve g&ouml;rev karma\u015fas\u0131 ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Kuruhalil", 
   "given": " \u0130smail"
  }, 
  {
   "family": "\u00d6zyaz\u0131c\u0131", 
   "given": " Aleyna"
  }, 
  {
   "family": "HOSSEINNEZHAD", 
   "given": " Fahimeh"
  }
 ], 
 "id": "227977", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    6, 
    30
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "note": "Y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcs\u00fc oldu\u011fum projeden \u00e7\u0131kan yay\u0131n", 
 "title": "T\u00fcrkiye'de Covid-19 Pandemisi D\u00f6neminde Sosyal Hizmet", 
 "type": "article-journal"
}
118
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 118118
İndirme 1717
Veri hacmi 6.2 MB6.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 1717

Alıntı yap