Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet

Kuruhalil, İsmail; Özyazıcı, Aleyna; HOSSEINNEZHAD, Fahimeh


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.227976", 
 "conceptrecid": "227976", 
 "created": "2021-09-09T20:07:33.665234+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.227977", 
 "files": [
  {
   "bucket": "93ace8e8-070a-4364-ad58-2c4cb9ad921c", 
   "checksum": "md5:21a728c1b8abdd51999dd57b54bfa523", 
   "key": "T__rkiye___de Covid-19 Pandemisi D__neminde Sosyal Hizmet[", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/93ace8e8-070a-4364-ad58-2c4cb9ad921c/T__rkiye___de%20Covid-19%20Pandemisi%20D__neminde%20Sosyal%20Hizmet%5B"
   }, 
   "size": 363068, 
   "type": ""
  }
 ], 
 "id": 227977, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.227977.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/files/93ace8e8-070a-4364-ad58-2c4cb9ad921c", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//badge/doi/10.48623/aperta.227976.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.227976", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.227977", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227977", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//api/records/227977", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/227977"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "tubitak-destekli-proje-yayinlari"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Ayd\u0131n \u00dcniversitesi", 
    "name": "Kuruhalil, \u0130smail", 
    "orcid": "0000-0003-4581-3729"
   }, 
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Ayd\u0131n \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00d6zyaz\u0131c\u0131, Aleyna", 
    "orcid": "0000-0001-9285-2216"
   }, 
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Ayd\u0131n \u00dcniversitesi", 
    "name": "HOSSEINNEZHAD, Fahimeh", 
    "orcid": "0000-0002-1958-462X"
   }
  ], 
  "description": "<p>Sosyal hizmet bir bilimsel disiplin ve uygulamaya dayal\u0131 meslek olarak toplumdaki sosyal sorunlar ve dezavantaj\u0131 konumda olan bireylerle yak\u0131ndan ilgilenmektedir. Sosyal hizmet; birey, aile, gruplar, topluluklar ve toplumlar\u0131n temel ihtiya&ccedil;lar\u0131 kar\u015f\u0131lamak, sosyal i\u015flevlerini art\u0131rmak ve g&uuml;&ccedil;lendirmek, psikososyal destek sa\u011flamak ve toplumun genel anlamda refah\u0131 ve iyilik hal\u0131n\u0131 geli\u015ftirmek amac\u0131yla toplumu ve bireyi bir b&uuml;t&uuml;n olarak ve &ccedil;evresi i&ccedil;inde ele almaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131 kriz olarak tan\u0131mlanan Covid-19 pandemisi d&ouml;neminde sosyal hizmet sunumunu \u0130stanbul&rsquo;da bulunan ve sosyal hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve belediye sosyal hizmet birimleri &ouml;rnekleminde incelemektir. Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda toplam 80 meslek eleman\u0131 ve y&ouml;netici ile 45 kurumda; 28 SHM ve 17 belediyede g&ouml;r&uuml;\u015fmeler ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015ftir. Bulgular b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde Covid-19 pandemisi &ouml;ncesi, pandemi d&ouml;neminde sosyal hizmet sunumu ve ya\u015fanan sorunlar &uuml;&ccedil; ba\u015fl\u0131k alt\u0131nda ele al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Burada ama&ccedil; pandemi &ouml;ncesi ve pandemi s&uuml;recinde sosyal hizmetin krize m&uuml;dahale a\u015famas\u0131nda nas\u0131l bir performans g&ouml;sterdi\u011fini anlamak ve durum analizi yapabilmektir. Ara\u015ft\u0131rmadan elde edilen bulgulara g&ouml;re pandemi &ouml;ncesi verilen hizmetlerin bir k\u0131sm\u0131 pandemi d&ouml;neminde ask\u0131ya al\u0131nm\u0131\u015f, krize m&uuml;dahale anlam\u0131nda yeni hizmetler ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015f, acil ihtiya&ccedil;lar\u0131 kar\u015f\u0131lama ve sosyal yard\u0131m &ouml;n plana &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Di\u011fer taraftan ba\u015fvurular\u0131n dijital olarak al\u0131nmas\u0131 sonucu meslek elemanlar\u0131n\u0131n i\u015f y&uuml;k&uuml; art\u0131\u015f g&ouml;stermi\u015f ve g&ouml;rev karma\u015fas\u0131 ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.227977", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "Covid-19 pandemisi", 
   "sosyal sorunlar", 
   "sosyal hizmet", 
   "kriz"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-sa-4.0"
  }, 
  "notes": "Y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcs\u00fc oldu\u011fum projeden \u00e7\u0131kan yay\u0131n", 
  "publication_date": "2021-06-30", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.227976", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "227977"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "227976"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyal Hizmetler"
  ], 
  "title": "T\u00fcrkiye'de Covid-19 Pandemisi D\u00f6neminde Sosyal Hizmet", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "1001", 
    "project_number": "120K533", 
    "workgroup": "SOBAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  96
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 17.0, 
  "unique_downloads": 17.0, 
  "unique_views": 57.0, 
  "version_downloads": 17.0, 
  "version_unique_downloads": 17.0, 
  "version_unique_views": 57.0, 
  "version_views": 118.0, 
  "version_volume": 6172156.0, 
  "views": 118.0, 
  "volume": 6172156.0
 }, 
 "updated": "2021-09-13T06:36:20.314850+00:00"
}
118
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 118118
İndirme 1717
Veri hacmi 6.2 MB6.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 1717

Alıntı yap