Dergi makalesi Açık Erişim

Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet

Kuruhalil, İsmail; Özyazıcı, Aleyna; HOSSEINNEZHAD, Fahimeh


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/227977/files/T__rkiye___de Covid-19 Pandemisi D__neminde Sosyal Hizmet[</subfield>
  <subfield code="z">md5:21a728c1b8abdd51999dd57b54bfa523</subfield>
  <subfield code="s">363068</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9285-2216</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Aydın Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Özyazıcı, Aleyna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1958-462X</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Aydın Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">HOSSEINNEZHAD, Fahimeh</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.227976</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Sosyal hizmet bir bilimsel disiplin ve uygulamaya dayalı meslek olarak toplumdaki sosyal sorunlar ve dezavantajı konumda olan bireylerle yakından ilgilenmektedir. Sosyal hizmet; birey, aile, gruplar, topluluklar ve toplumların temel ihtiya&amp;ccedil;ları karşılamak, sosyal işlevlerini artırmak ve g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirmek, psikososyal destek sağlamak ve toplumun genel anlamda refahı ve iyilik halını geliştirmek amacıyla toplumu ve bireyi bir b&amp;uuml;t&amp;uuml;n olarak ve &amp;ccedil;evresi i&amp;ccedil;inde ele almaktadır. Bu &amp;ccedil;alışmanın amacı kriz olarak tanımlanan Covid-19 pandemisi d&amp;ouml;neminde sosyal hizmet sunumunu İstanbul&amp;rsquo;da bulunan ve sosyal hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve belediye sosyal hizmet birimleri &amp;ouml;rnekleminde incelemektir. Araştırma kapsamında toplam 80 meslek elemanı ve y&amp;ouml;netici ile 45 kurumda; 28 SHM ve 17 belediyede g&amp;ouml;r&amp;uuml;şmeler ger&amp;ccedil;ekleşmiştir. Bulgular b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;nde Covid-19 pandemisi &amp;ouml;ncesi, pandemi d&amp;ouml;neminde sosyal hizmet sunumu ve yaşanan sorunlar &amp;uuml;&amp;ccedil; başlık altında ele alınmıştır. Burada ama&amp;ccedil; pandemi &amp;ouml;ncesi ve pandemi s&amp;uuml;recinde sosyal hizmetin krize m&amp;uuml;dahale aşamasında nasıl bir performans g&amp;ouml;sterdiğini anlamak ve durum analizi yapabilmektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara g&amp;ouml;re pandemi &amp;ouml;ncesi verilen hizmetlerin bir kısmı pandemi d&amp;ouml;neminde askıya alınmış, krize m&amp;uuml;dahale anlamında yeni hizmetler ortaya &amp;ccedil;ıkmış, acil ihtiya&amp;ccedil;ları karşılama ve sosyal yardım &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkmıştır. Diğer taraftan başvuruların dijital olarak alınması sonucu meslek elemanlarının iş y&amp;uuml;k&amp;uuml; artış g&amp;ouml;stermiş ve g&amp;ouml;rev karmaşası yaşanmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-tubitak-destekli-proje-yayinlari</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-tubitak-destekli-proje-yayinlari</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:227977</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4581-3729</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Aydın Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Kuruhalil, İsmail</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-06-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">article</subfield>
  <subfield code="a">publication</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210913063620.0</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye'de Covid-19 Pandemisi Döneminde Sosyal Hizmet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">227977</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.227977</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yürütücüsü olduğum projeden çıkan yayın</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Covid-19 pandemisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sosyal sorunlar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">sosyal hizmet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kriz</subfield>
 </datafield>
</record>
118
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 118118
İndirme 1717
Veri hacmi 6.2 MB6.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 1717

Alıntı yap