Kitap Açık Erişim

Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

Alkan Meşhur; Ertuğay; Eren; Şimşekoğlu


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263579</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263578</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="t">Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler</subfield>
  <subfield code="b">NOBEL Bilimsel</subfield>
  <subfield code="z">978-625-393-314-2</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240207105651.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;NS&amp;Ouml;Z&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;ouml;nemli şehirlerine ait kentsel bilgileri tematik olarak ki-taplarda toplamak, şehir ve b&amp;ouml;lge planlama &amp;ouml;ğrencilerinin g&amp;ouml;z&amp;uuml;nden şehirlerin d&amp;ouml;nemsel birer fotoğrafını &amp;ccedil;ekmek maksadıyla yıllar &amp;ouml;nce bir yola &amp;ccedil;ıktık. Bu kapsamda &amp;ouml;ğrencilerimizle beraber bir seri halinde aşağıdaki kitapları hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
✓ K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;da Planlama D&amp;uuml;ş&amp;uuml;nceleri &amp;Uuml;zerine (2016)&lt;br&gt;
✓ Balıkesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik &amp;Ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m (2017)&lt;br&gt;
✓ İstanbul&amp;rsquo;da B&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;Ouml;l&amp;ccedil;ekli Kentsel Projeler ve Planlama S&amp;uuml;re&amp;ccedil;leri (2019)&lt;br&gt;
✓ ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik &amp;Ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mler (2021)&lt;br&gt;
✓ İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar (2022)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Yolculuğumuz şu an okuyor olduğunuz &amp;ldquo;Gaziantep&amp;rsquo;te Kentsel ve B&amp;ouml;lgesel Planlama Sorunları &amp;Uuml;zerine D&amp;uuml;ş&amp;uuml;nceler&amp;rdquo; başlıklı kitapla devam ediyor. Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml; 2019-2020 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı G&amp;uuml;z D&amp;ouml;neminde Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 dersi kapsamında Gaziantep &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ildi. &amp;Ouml;ğrencilerimizden, Gaziantep&amp;rsquo;te kente ve planlamaya dair &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan meseleleri tespit etmelerini ve bu meselelere dair d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n-celer geliştirmelerini istedik. Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, Gaziantep&amp;rsquo;in tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorun-ları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde kapsamlı bir şekilde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri literat&amp;uuml;r ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış birer kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rd&amp;uuml;ler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Bu kitapta Gaziantep&amp;rsquo;te neoliberal kentleşme, yeşil alan erişebilirliği, kent sağlığı, kırdan kente g&amp;ouml;&amp;ccedil;, tarım alanlarının kaybı, yeraltı boşlukları, kent yoksulluğu, ulaşım g&amp;uuml;venliği ve lojistiği, gıda g&amp;uuml;venliği, afet, Suriyeli sığınmacıların kente uyumu, kentsel kimlik ve sil&amp;uuml;et, kentsel d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m uygulamaları, hava kirliliği, kentsel estetik ve ekolojik kıtlık gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara y&amp;ouml;nelik meseleler ele alınmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Kitabımızın Gazianteplilere ve Gaziantep ile ilgili &amp;ccedil;alışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanma s&amp;uuml;recinde bizlere des-teklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten minnet ve teşek-k&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263579</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:3cd0d0be5f9dfd6b3bee7a80b73205ce</subfield>
  <subfield code="s">35800318</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263579/files/Gaziantep Kitabı.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263579</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9593-3548</subfield>
  <subfield code="u">Kıvanç</subfield>
  <subfield code="a">Ertuğay</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="u">Fatih</subfield>
  <subfield code="a">Eren</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4806-8058</subfield>
  <subfield code="u">Vesile</subfield>
  <subfield code="a">Şimşekoğlu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-12-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">neoliberal kentleşme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">yeşil alan erişebilirliği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kent sağlığı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kırdan kente göç</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tarım alanlarının kaybı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">yeraltı boşlukları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kent yoksulluğu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ulaşım güvenliği ve lojistiği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">gıda güvenliği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">afet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Suriyeli sığınmacıların kente uyumu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kentsel kimlik ve silüet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kentsel dönüşüm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">hava kirliliği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">kentsel estetik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ekolojik kıtlık</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6311-9151</subfield>
  <subfield code="u">H.Filiz</subfield>
  <subfield code="a">Alkan Meşhur</subfield>
 </datafield>
</record>
140
99
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 140140
İndirme 9999
Veri hacmi 3.5 GB3.5 GB
Tekil görüntülenme 126126
Tekil indirme 7575

Alıntı yap