Kitap Açık Erişim

Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

Alkan Meşhur; Ertuğay; Eren; Şimşekoğlu


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Alkan Meşhur</dc:creator>
 <dc:creator>Ertuğay</dc:creator>
 <dc:creator>Eren</dc:creator>
 <dc:creator>Şimşekoğlu</dc:creator>
 <dc:date>2023-12-29</dc:date>
 <dc:description>ÖNSÖZ


Türkiye’nin önemli şehirlerine ait kentsel bilgileri tematik olarak ki-taplarda toplamak, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin gözünden şehirlerin dönemsel birer fotoğrafını çekmek maksadıyla yıllar önce bir yola çıktık. Bu kapsamda öğrencilerimizle beraber bir seri halinde aşağıdaki kitapları hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz:


✓ Kütahya’da Planlama Düşünceleri Üzerine (2016)
✓ Balıkesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm (2017)
✓ İstanbul’da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri (2019)
✓ ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler (2021)
✓ İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar (2022)


Yolculuğumuz şu an okuyor olduğunuz “Gaziantep’te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler” başlıklı kitapla devam ediyor. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Planlama Stüdyosu 7 dersi kapsamında Gaziantep çalışma alanı olarak seçildi. Öğrencilerimizden, Gaziantep’te kente ve planlamaya dair öne çıkan meseleleri tespit etmelerini ve bu meselelere dair düşün-celer geliştirmelerini istedik. Bu süreçte öğrencilerimiz, Gaziantep’in tarihi, kültürel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorun-ları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında seçtikleri sorun özelinde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdikleri literatür ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış birer kitap bölümüne dönüştürdüler.


Bu kitapta Gaziantep’te neoliberal kentleşme, yeşil alan erişebilirliği, kent sağlığı, kırdan kente göç, tarım alanlarının kaybı, yeraltı boşlukları, kent yoksulluğu, ulaşım güvenliği ve lojistiği, gıda güvenliği, afet, Suriyeli sığınmacıların kente uyumu, kentsel kimlik ve silüet, kentsel dönüşüm uygulamaları, hava kirliliği, kentsel estetik ve ekolojik kıtlık gibi şehir ve bölge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara yönelik meseleler ele alınmaktadır.


Kitabımızın Gazianteplilere ve Gaziantep ile ilgili çalışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanma sürecinde bizlere des-teklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara en içten minnet ve teşek-kürlerimizi sunarız.


Editörler Grubu</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263579</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263579</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>NOBEL Bilimsel</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>neoliberal kentleşme</dc:subject>
 <dc:subject>yeşil alan erişebilirliği</dc:subject>
 <dc:subject>kent sağlığı</dc:subject>
 <dc:subject>kırdan kente göç</dc:subject>
 <dc:subject>tarım alanlarının kaybı</dc:subject>
 <dc:subject>yeraltı boşlukları</dc:subject>
 <dc:subject>kent yoksulluğu</dc:subject>
 <dc:subject>ulaşım güvenliği ve lojistiği</dc:subject>
 <dc:subject>gıda güvenliği</dc:subject>
 <dc:subject>afet</dc:subject>
 <dc:subject>Suriyeli sığınmacıların kente uyumu</dc:subject>
 <dc:subject>kentsel kimlik ve silüet</dc:subject>
 <dc:subject>kentsel dönüşüm</dc:subject>
 <dc:subject>hava kirliliği</dc:subject>
 <dc:subject>kentsel estetik</dc:subject>
 <dc:subject>ekolojik kıtlık</dc:subject>
 <dc:title>Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
140
99
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 140140
İndirme 9999
Veri hacmi 3.5 GB3.5 GB
Tekil görüntülenme 126126
Tekil indirme 7575

Alıntı yap