Dergi makalesi Açık Erişim

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Şahin, Nihan; Sağır, Fatma Seren; Kök, Demir; Ergönül, Onur; Uysal, Tamer; Orhan Özalp, Zeliha


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-02-02</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240202120028.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Vitis vinifera L.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">SSR</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Moleküler karakterizasyon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Biyoçeşitlilik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ganos Dağları</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Trakya</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma, Trakya B&amp;ouml;lgesi Ganos (Işıklar) Dağları doğal florasına adapte olmuş ve varlığını s&amp;uuml;rd&amp;uuml;ren Vitis vinifera L. asma formlarına&lt;br&gt;
ait pop&amp;uuml;lasyonların molek&amp;uuml;ler ve morfolojik karakterizasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. DNA izolasyonları i&amp;ccedil;in kullanılan&lt;br&gt;
materyaller 2014 ve 2016 yılları Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında dağların kuzey ve g&amp;uuml;ney yama&amp;ccedil;larından 7 farklı alandan toplanmıştır.&lt;br&gt;
2014 yılında yapılmış olan s&amp;ouml;rvey &amp;ccedil;alışmalarında belirlenen 103 &amp;ouml;rnekten, salkım g&amp;ouml;steren 34 tanesinden 2016 yılında materyal alınmış ve&lt;br&gt;
molek&amp;uuml;ler karakterizasyonları yapılmıştır. Genotiplerin ampelografik ve molek&amp;uuml;ler &amp;ouml;zellikler a&amp;ccedil;ısından genel olarak birbirlerinden farklı&lt;br&gt;
olduğu ve 5 ayrı k&amp;uuml;me oluşturduğu belirlenmiştir. 34 genotipin molek&amp;uuml;ler karakterizasyonunda iki temel bileşene g&amp;ouml;re yapılan k&amp;uuml;meleme&lt;br&gt;
analizinde ise 3 ayrı k&amp;uuml;me oluşmuştur. Sonu&amp;ccedil; olarak b&amp;ouml;lgedeki asma biyo&amp;ccedil;eşitliliğinin molek&amp;uuml;ler karakterizasyonunun tanımlanması ileride&lt;br&gt;
yapılacak ıslah &amp;ccedil;alışmaları ve molek&amp;uuml;ler &amp;ccedil;alışmalarda genotiplerin belirlenmesi i&amp;ccedil;in bir referans niteliğindedir. Bu &amp;ccedil;alışmanın sonucunda&lt;br&gt;
elde edilmiş bulgular ile b&amp;ouml;lgesel k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r asma &amp;ccedil;eşitlerinin geliştirilmesi adına pratikte yararlı olacaktır. &amp;Ouml;te yandan ileride SSR belirte&amp;ccedil;leri ile&lt;br&gt;
yapılacak diğer &amp;ccedil;alışmalar ile de karşılaştırılabilecektir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8016-9804</subfield>
  <subfield code="a">Korkutal, İlknur</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3204-9082</subfield>
  <subfield code="a">Şahin, Nihan</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2993-2701</subfield>
  <subfield code="a">Sağır, Fatma Seren</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-5879-8535</subfield>
  <subfield code="a">Kök, Demir</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2251-426X</subfield>
  <subfield code="a">Ergönül, Onur</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Viticulture Research Institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0171-0605</subfield>
  <subfield code="a">Uysal, Tamer</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Viticulture Research Institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3146-6888</subfield>
  <subfield code="a">Orhan Özalp, Zeliha</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Viticulture Research Institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263571/files/2.EB Jotaf-ganos molekuler.pdf</subfield>
  <subfield code="s">2006636</subfield>
  <subfield code="z">md5:bff84699d93d905f077af052ecb308fd</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8842-7695</subfield>
  <subfield code="a">Bahar, Elman</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">263571</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263571</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.33462/jotaf.399858</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
</record>
70
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 14
Veri hacmi 28.1 MB
Tekil görüntülenme 66
Tekil indirme 14

Alıntı yap