Dergi makalesi Açık Erişim

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Şahin, Nihan; Sağır, Fatma Seren; Kök, Demir; Ergönül, Onur; Uysal, Tamer; Orhan Özalp, Zeliha


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263571</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Bahar, Elman</creatorName>
   <givenName>Elman</givenName>
   <familyName>Bahar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8842-7695</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Korkutal, İlknur</creatorName>
   <givenName>İlknur</givenName>
   <familyName>Korkutal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8016-9804</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Şahin, Nihan</creatorName>
   <givenName>Nihan</givenName>
   <familyName>Şahin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3204-9082</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Sağır, Fatma Seren</creatorName>
   <givenName>Fatma Seren</givenName>
   <familyName>Sağır</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2993-2701</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kök, Demir</creatorName>
   <givenName>Demir</givenName>
   <familyName>Kök</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5879-8535</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ergönül, Onur</creatorName>
   <givenName>Onur</givenName>
   <familyName>Ergönül</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2251-426X</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Uysal, Tamer</creatorName>
   <givenName>Tamer</givenName>
   <familyName>Uysal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0171-0605</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Orhan Özalp, Zeliha</creatorName>
   <givenName>Zeliha</givenName>
   <familyName>Orhan Özalp</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3146-6888</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis Vinifera L.) Moleküler Ve Ampelografik Karakterizasyonu</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Vitis vinifera L.</subject>
  <subject>SSR</subject>
  <subject>Moleküler karakterizasyon</subject>
  <subject>Biyoçeşitlilik</subject>
  <subject>Ganos Dağları</subject>
  <subject>Trakya</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-02-02</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263571</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.33462/jotaf.399858</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma, Trakya B&amp;ouml;lgesi Ganos (Işıklar) Dağları doğal florasına adapte olmuş ve varlığını s&amp;uuml;rd&amp;uuml;ren Vitis vinifera L. asma formlarına&lt;br&gt;
ait pop&amp;uuml;lasyonların molek&amp;uuml;ler ve morfolojik karakterizasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. DNA izolasyonları i&amp;ccedil;in kullanılan&lt;br&gt;
materyaller 2014 ve 2016 yılları Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında dağların kuzey ve g&amp;uuml;ney yama&amp;ccedil;larından 7 farklı alandan toplanmıştır.&lt;br&gt;
2014 yılında yapılmış olan s&amp;ouml;rvey &amp;ccedil;alışmalarında belirlenen 103 &amp;ouml;rnekten, salkım g&amp;ouml;steren 34 tanesinden 2016 yılında materyal alınmış ve&lt;br&gt;
molek&amp;uuml;ler karakterizasyonları yapılmıştır. Genotiplerin ampelografik ve molek&amp;uuml;ler &amp;ouml;zellikler a&amp;ccedil;ısından genel olarak birbirlerinden farklı&lt;br&gt;
olduğu ve 5 ayrı k&amp;uuml;me oluşturduğu belirlenmiştir. 34 genotipin molek&amp;uuml;ler karakterizasyonunda iki temel bileşene g&amp;ouml;re yapılan k&amp;uuml;meleme&lt;br&gt;
analizinde ise 3 ayrı k&amp;uuml;me oluşmuştur. Sonu&amp;ccedil; olarak b&amp;ouml;lgedeki asma biyo&amp;ccedil;eşitliliğinin molek&amp;uuml;ler karakterizasyonunun tanımlanması ileride&lt;br&gt;
yapılacak ıslah &amp;ccedil;alışmaları ve molek&amp;uuml;ler &amp;ccedil;alışmalarda genotiplerin belirlenmesi i&amp;ccedil;in bir referans niteliğindedir. Bu &amp;ccedil;alışmanın sonucunda&lt;br&gt;
elde edilmiş bulgular ile b&amp;ouml;lgesel k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r asma &amp;ccedil;eşitlerinin geliştirilmesi adına pratikte yararlı olacaktır. &amp;Ouml;te yandan ileride SSR belirte&amp;ccedil;leri ile&lt;br&gt;
yapılacak diğer &amp;ccedil;alışmalar ile de karşılaştırılabilecektir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
70
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 14
Veri hacmi 28.1 MB
Tekil görüntülenme 66
Tekil indirme 14

Alıntı yap