Dergi makalesi Açık Erişim

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

   Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Şahin, Nihan; Sağır, Fatma Seren; Kök, Demir; Ergönül, Onur; Uysal, Tamer; Orhan Özalp, Zeliha

Bu çalışma, Trakya Bölgesi Ganos (Işıklar) Dağları doğal florasına adapte olmuş ve varlığını sürdüren Vitis vinifera L. asma formlarına
ait popülasyonların moleküler ve morfolojik karakterizasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. DNA izolasyonları için kullanılan
materyaller 2014 ve 2016 yılları Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında dağların kuzey ve güney yamaçlarından 7 farklı alandan toplanmıştır.
2014 yılında yapılmış olan sörvey çalışmalarında belirlenen 103 örnekten, salkım gösteren 34 tanesinden 2016 yılında materyal alınmış ve
moleküler karakterizasyonları yapılmıştır. Genotiplerin ampelografik ve moleküler özellikler açısından genel olarak birbirlerinden farklı
olduğu ve 5 ayrı küme oluşturduğu belirlenmiştir. 34 genotipin moleküler karakterizasyonunda iki temel bileşene göre yapılan kümeleme
analizinde ise 3 ayrı küme oluşmuştur. Sonuç olarak bölgedeki asma biyoçeşitliliğinin moleküler karakterizasyonunun tanımlanması ileride
yapılacak ıslah çalışmaları ve moleküler çalışmalarda genotiplerin belirlenmesi için bir referans niteliğindedir. Bu çalışmanın sonucunda
elde edilmiş bulgular ile bölgesel kültür asma çeşitlerinin geliştirilmesi adına pratikte yararlı olacaktır. Öte yandan ileride SSR belirteçleri ile
yapılacak diğer çalışmalar ile de karşılaştırılabilecektir.

Dosyalar (2.0 MB)
Dosya adı Boyutu
2.EB Jotaf-ganos molekuler.pdf
md5:bff84699d93d905f077af052ecb308fd
2.0 MB İndir
70
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 14
Veri hacmi 28.1 MB
Tekil görüntülenme 66
Tekil indirme 14

Alıntı yap