Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Candar, Serkan</dc:creator>
 <dc:creator>Bahar, Elman</dc:creator>
 <dc:creator>Korkutal, İlknur</dc:creator>
 <dc:creator>Alço, Tezcan</dc:creator>
 <dc:date>2019-07-01</dc:date>
 <dc:description>Bu çalışma, 2013-2015 yılları arasında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bağlarında, 13 yaşındaki Merlot/5BB asmalarda koltuk sürgünleri (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve ana sürgünlerde (1 m, 1.25 m, 1.5 m) yapılan farklı yeşil budama uygulamalarının tane olgunluğu ve bazı olgunluk indislerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Özellikle koltuk sürgünü uygulamalarının, yetiştiricilik yapılan yılın iklim özelliklerine bağlı olarak, istenilen olgunluk indisini yakalayabilmek için suda çözünebilir kuru madde birikimini erkene çekme ya da geciktirme yönünde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreçlerde yapılacak farklı yeşil budama uygulamalarında fenolojik dönem ve vejetasyonun iklim özellikleri belirleyici kriterler olarak değerlendirilmelidir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263569</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263569</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Taç yönetimi</dc:subject>
 <dc:subject>SÇKM</dc:subject>
 <dc:subject>Olgunluk göstergeleri</dc:subject>
 <dc:subject>Merlot</dc:subject>
 <dc:title>Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
61
11
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 61
İndirme 11
Veri hacmi 20.7 MB
Tekil görüntülenme 60
Tekil indirme 11

Alıntı yap