Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263569, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2608-8691", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Candar, Serkan"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8842-7695", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bahar, Elman"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8016-9804", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Korkutal, \u0130lknur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8521-9268", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Al\u00e7o, Tezcan"
  }
 ], 
 "datePublished": "2019-07-01", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, 2013-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Tekirda\u011f Ba\u011fc\u0131l\u0131k Ara\u015ft\u0131rma Enstit&uuml;s&uuml; ba\u011flar\u0131nda, 13 ya\u015f\u0131ndaki Merlot/5BB&nbsp;asmalarda koltuk s&uuml;rg&uuml;nleri (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve ana s&uuml;rg&uuml;nlerde (1 m, 1.25 m, 1.5 m) yap\u0131lan farkl\u0131 ye\u015fil&nbsp;budama uygulamalar\u0131n\u0131n tane olgunlu\u011fu ve baz\u0131 olgunluk indislerine olan etkilerinin incelenmesi amac\u0131yla yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.&nbsp;&Ouml;zellikle koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uygulamalar\u0131n\u0131n, yeti\u015ftiricilik yap\u0131lan y\u0131l\u0131n iklim &ouml;zelliklerine ba\u011fl\u0131 olarak, istenilen olgunluk indisini&nbsp;yakalayabilmek i&ccedil;in suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nebilir kuru madde birikimini erkene &ccedil;ekme ya da geciktirme y&ouml;n&uuml;nde etkili oldu\u011fu&nbsp;belirlenmi\u015ftir. Bu s&uuml;re&ccedil;lerde yap\u0131lacak farkl\u0131 ye\u015fil budama uygulamalar\u0131nda fenolojik d&ouml;nem ve vejetasyonun iklim &ouml;zellikleri&nbsp;belirleyici kriterler olarak de\u011ferlendirilmelidir.</p>", 
 "headline": "Farkl\u0131 Ye\u015fil Budama Uygulamalar\u0131n\u0131n Merlot (Vitis vinifera L.) \u00dcz\u00fcm \u00c7e\u015fidinde Tane Olgunlu\u011fu \u00dczerine Etkileri", 
 "identifier": 263569, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Ta\u00e7 y\u00f6netimi", 
  "S\u00c7KM", 
  "Olgunluk g\u00f6stergeleri", 
  "Merlot"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Farkl\u0131 Ye\u015fil Budama Uygulamalar\u0131n\u0131n Merlot (Vitis vinifera L.) \u00dcz\u00fcm \u00c7e\u015fidinde Tane Olgunlu\u011fu \u00dczerine Etkileri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263569"
}
61
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 61
İndirme 13
Veri hacmi 24.4 MB
Tekil görüntülenme 60
Tekil indirme 13

Alıntı yap